RAS - Rasspecifik Avelsstrategi för Irländsk Terrier

RAS är framtagen av Rasklubben för Irländsk Terrier, reviderad år 2011.