Beteende- och Personlighetsbeskrivning av hund - BPH

Vad var nu BPH?

BPH startades av Svenska Kennelklubben 2012. Det är en officiell mentalbeskrivning med avsikt att passa alla raser. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.

Utifrån de reaktioner hunden visar, kommer en tydligare bild visa sig av vad som är hundens starka sidor och i vilka situationer den behöver mer stöd och uppmuntran. Det kan också ge en förklaring till ett visst agerande hos hunden som kan uppfattas som krävande eller oönskat. Bph kan inte förklara allt, men kan ge ganska mycket information. Med andra ord väldigt spännande, roligt samt lärorikt evenemang.

På skk.se finns en bra film som beskriver hur ett BPH går till.

Den 2 september har föreningen bokat BPH på gården Nygård i Östervåla. Det innebär att i första hand Irländsk Terrier har företräde, och skulle det bli någon plats kvar så kommer det att fyllas upp med andra raser.

Först till kvarn gäller och absolut sista anmälningsdag är söndag 6 augusti. Anmälan görs på www.nyaaker.se och kostnaden är 800 kr.