RASMONTER PÅ STOCKHOLMS HUNDMÄSSA 2018

Vill du och din IT-vän visa upp er på Stockholms Hunmässa 8-9 december?

Vår förening har en rasmonter på mässan där vi berättar om rasen och låter mässbesökare få träffa våra fina röda hundar. Det är två hundar med sina ägare som tillsammans bemannar montern i pass om 2-3-timmar. Du som är ägare berättar om hur du lever med din hund och är precis så trevlig och representativ som en IT-ägare är. Det är en rolig uppgift och bra träning för hund och mäniska.

 

Hör av dig till mig om du är intresserad!

Hälsningar Bam-Bam Westberg,
Styrelseledamot i Svensk-Irländsk Terrierförening
bambamwestberg@gmail.com