Svensk Irländsk Terrierförening är ansluten till

    Svenska Terrierklubben 
     
  Svenska Kennelklubben
     

 

Medlemskap

 

 

HÄR anmäler du dig som medlem!

 

    Vi finns på Facebook! Klicka HÄR och bli medlem i gruppen du också!
     

  

BPH

 

 

Klicka här för att komma till SKKs sida om BPH.

Eller klicka HÄR för att komma till föreningens information om BPH.

 

IT Butiken

 

Ny produkt i butiken:  
Ansiktsmask

Träningskilt

Reflexväst
Fleecemössor

Uppdateringar 

IT-promenad på Gärdet☘️

2021-02-21

Årsmöte 2021

2021-02-18

Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021

Nyhetsblogg

2021-02-18

Nya mejladresser

2021-01-24

Bruksresultat

2020-12-04

Utställningsresultat

2020-11-09

DTK Hobro x 2
NY CHAMPION!

Rallylydnadsresultat

2020-10-18

Utställningsresultat

2020-10-09

SVTEK Tånga Hed
NYA CHAMPIONS!

Rallylydnadsresultat

2020-10-05

Rallylydnadsresultat

2020-09-28

Rallylydnadsresultat

2020-09-26

Malmö BK
NY CHAMPION!

Vuxen hund sökes

2020-06-30

Välkommen

till 

rasklubben

för 

Irländsk terrier!
 __________ 

Insänd av Bam-Bam Westberg

Hej alla medlemmar i föreningen!

Nytt år nya möjligheter och nya insatser…

Årsmötet är som alla säkerligen har observerat flyttat till nästa år. Det betyder att styrelsen sitter kvar under 2021 och att årsmötet 2022 kommer att behandla verksamheten för åren 2020 och 2021. Väl optimistiskt planerade styrelsen att publicera verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse samt budget och verksamhetsplan för 2021. Vi klarade det inte. Vi var för tidsoptimistiska. Vår webbmaster, Anne, har väntat på handlingarna, men är helt utan förskyllan för dröjsmålet.   Bokslutet cirkulerar mellan styrelseledamöterna för underskrift. Det är förvisso redan fastställt av styrelsen. Nu lägger vi ut verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen, under fliken ”Årsmöte”. Övriga handlingar ska finnas tillgängliga inom en snar framtid.

Det är styrelsens förhoppning att vi kan genomföra det som vi har föresatt oss att göra. Just nu ser det inte alltför hopp fullt ut, men vi ska noga följa ut- (av-)vecklingen av coronarestriktionerna och vara beredda att sätta igång. Det viktigaste är att alla som kan och har lust reserverar den 28 och 29 augusti för en aktivitets- och utställningshelg. Styrelsen återkommer med information om plats och planerade aktiviteter. Vi anser att det är viktigt att det åtminstone finns ett tillfälle där alla hugade medlemmar har möjlighet träffas och lära känna varandra trots avstånden i vårt avlånga land.

Styrelsen gläds åt alla er tappra som samlas på olika ställen i landet för promenader med era hundar. Det är så fantastiskt att läsa om era träffar på Facebook och i Röda Hund. Föreningen är beredd ”stötta” detta genom att mot kvitton ersätta för fika eller krovgrillning. Så sätt igång! Två irländare räcker för en gemensam aktivitet…

Ta hand om er därute, snart blir det varmare!

Ordförande Lennart

Insänd av Bam-Bam Westberg