Svensk Irländsk Terrierförening är ansluten till

    Svenska Terrierklubben 
     
  Svenska Kennelklubben
     
    Vi finns på Facebook! Klicka HÄR och bli medlem i gruppen du också!
     

  

BPH

 

 

Klicka här för att komma till SKKs sida om BPH.

Eller klicka HÄR för att komma till föreningens information om BPH.

 

IT Butiken

 


Nytt i butiken!

Korrespondenskort av den engelska konstnären Nicola Spink.

Praktisk tygpåse

Tygpåse

En praktisk tygpåse att ha i fickan eller handväskan. Var snäll mot naturen! Pris 150 kr.  

Profilkläder!

En fin mössa i bomull i massa glada färger, och en huvtröja i fleece.

Reflexryggsäck med logotype

En fin och praktisk ryggsäck för bara 230 kr. 

Uppdateringar 

Valpar födda

2020-07-10

Vuxen hund sökes

2020-06-30

Nyhetsblogg

2020-06-30

Almanacka 2021

2020-06-16

Hej alla irländarvänner!

Vi behöver er hjälp med fotografier så vi kan trycka en vacker almanacka för 2021!  Tveka inte, kom in med roliga och fina foton till BamBam nu under sommaren.

Prova-på-Agility 

2020-06-14

Valpar födda

2020-05-26

Nytt i IT-butiken!

2020-05-16

Korrespondenskort av den engelska konstnären Nicola Spink.

Nya kommittéer

2020-04-30

Protokoll från årsmöte 2020

2020-04-08

REA i IT-butiken!

2020-01-08

REA på vissa varor i IT-butiken! Skynda att fynda - alla nedsatta varor är markerade med rött.

Välkommen

till 

rasklubben

för 

Irländsk terrier!
 __________ 

 

TERRIERFULLMÄKTIGE har nu skett och under rådande omständigheter förlöpte det bra via nätet söndagen den 28 juni.

Styrelsen hade i förväg diskuterat punkter som jag skulle ta upp. Det gjorde jag men med väldigt litet gensvar.

Den första punkten handlade om varför inte fullmäktigehandlingarna fanns tillgängliga på nätet för alla medlemmar. Denna fråga möttes av totalt oförståelse av den sittande ordföranden och årsmötesordföranden. Man hävdade att eftersom det var ett fullmäktige så var handlingarna tillgängliga för delegater, som i sin tur kunde sprida dem. För mig är en sådan inställning obegriplig och strider mot all föreningstradition i Sverige. Transparens och delaktighet är honnörsord.

Verksamhetsberättelsen är grunden för att kunna bedöma hur väl styrelsen har skött sitt uppdrag. Tyvärr kan man konstatera att den föreliggande verksamhetsberättelsen var väl summarisk på en del punkter. Det var inte möjligt att utläsa hur många remisser man har besvarat från SKK och dessas innehåll. Vidare hade det t.ex. varit intressant att ta del av antalet ansökningar om domarauktorisation och hur många som har tillstrykts respektive avstyrkts. Tyvärr kan man konstatera att den sittande styrelsen eller övriga delegater inte tyckte att det var väsentlig information

En annan fråga som jag tog upp vid mötet var expansionen av antalet raser som numera inkluderas i terriersgruppen. 1970, för femtio år sedan inräknades 26 terrierraser till terriergruppen. Det senaste tillskottet var då ceskyterrier. Greve Björn von Rosen, skriver i ”Terrierboken”: Vi ha i det föregående sett, hur alla de egentliga terrierna (jag bortser avsiktligt från sådana absurditeter som Boston, Lhassa och Kongo terriers, vilka varken till typ eller ursprung bort hänföras till terriergruppen) stamma från en och samma källa, den gamla engelska jaktterriern. Det är dennes mod, skärpa och jaktiver som ligger till grund för alla dessa i formen varierande utflöden av ”terrier character”.

Idag finns det, enligt verksamhetsberättelsen 37 så kallade ”terrierraser”. En ganska betydande expansion. Min fråga till styrelsen var huruvida det finns djupare kynologiska överväganden att uppta en så kallad ”ny ras i terriergruppen”? Vilka är skälen till att det blir så? Denna fråga ville styrelsen och övriga delegater över huvud taget inte diskutera. Pinsamt för en specialklubb. Det finns enligt min mening anledning att ifrågasätta denna expansion av terriergruppen.

Airedaleterriergillet (ATG) hade en intressant motion om att utöka möjligheterna för terriers att delta i jaktklass med meriter utöver kravet på ”Lägst 3:e pris på grytjaktprov” vilket framstår som okunnigt och nonchalant. Vilken av de mera högbenta terrierraserna klarar av detta? Jag fick igenom ett tilläggsyrkande att styrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att se över kraven för deltagande i jakt-/bruksklass för terriers. Regler ska diskuteras och ses över och detta är regler som behöver en översyn.

Så var årets terrierfullmäktige till ända. Ny ordförande är Johan Norgren och Rickard Hagström blev invald som första suppleant. Välkommen vi ser fram emot Dina insatser Rickard!

Styrelsen hade sitt möte den 24 juni. Huvudagendan var naturligtvis Terrierfullmäktige. Därutöver beslutade styrelsen att inte föra några listor över bästa irländska terrier vare sig det gälle utställning eller prov. Vi tar nya tag nästa år.

Gå ut nu och gläds åt vädret, hundarna och ta hand om er själva. Ha en skön sommar. Vi ses i början av hösten. Styrelsens nästa möte är den 26 augusti.

Tvätta framtassarna och ha det bra!

Ordförande Lennart