Viltspår

De flesta terrierraser är ursprungligen framavlade för jakt i någon form. Irländsk terrier är en av dem som enbart sporadiskt finns som jakt- eller viltspåreftersökshund idag.

 

Det man vet om de få som idag håller på, är att de är alldeles ypperliga som viltspårseftersökshundar - stötande och kortdrivande på de flesta vilt.

 

Svenska Terrierklubbens Jaktkommitté har som uppgift att bygga upp bra viltspårsverksamhet inom SvTeks ramar som skall vända sig till alla terrierraser och utser inom sig en särskilt ansvarig för viltspårsverksamheten. Läs mer på SvTeks hemsida under fliken Tävlingar.

 

Enligt ett styrelsebeslut i SITf skall tävlingsresultat som önskas tillgodoräknas för kvalificering till Årets AgilityIT, Årets BruksIT, Årets LydnadIT, Årets RallylydnadIT och Årets ViltspårIT vara insända till respektive ansvarig senast den 31 december samma kalenderår. För sent inkomna resultat tillgodoräknas inte.


Ansvarig viltspårsresultat: Gertrud Hagström