Statuter Årets BruksIT

Poängberäkning
  Godkänd Uppflyttad Vinst
Apell
1 poäng
2 poäng
1 extra poäng
Lägre
2 poäng 3 poäng 1 extra poäng
Högre 3 poäng 4 poäng
1 extra poäng
Elit 4 poäng 5 poäng 1 extra poäng
       

 

CHAMPIONAT

Förutom ovanstående poäng utdelas fem (5) poäng för championat, dvs Svensk Spårchampion (SE SpCH), Svensk Sökchampion (SSöCH) och Svensk Rapportchampion (SRpCH).

 

För att delta i konkurrensen om titeln gäller:

 • Hundens förare ska vara medlem i Svensk Irländsk Terrierförening vid varje tävlingstillfälle och hunden ska vara av rasen Irländsk terrier och registrerad i SKK.
 • Poäng räknas för max fem (5) officiella brukstävlingar under året.
 • Följande uppgifter gällande tävlingsår 2023 insändes senast 2023-12-31:
  - Tävlingsdatum
  - Arrangerande klubb
  - Hundens namn och registreringsnummer
  - Ägarens namn
  - Aktuell klass och resultat samt eventuell klassvinst och championat.

 

Uppgifter sändes till ansvarig för Årets Bruks IT Gertrud Hagström.