Statuter Årets RallylydnadsIT

 

Poängberäkning
  Nybörjarklass (≥70p) Fortsättningsklass (≥75p) Avancerad klass (≥80p) Mästarklass (≥90p)
Kvalificerande poäng   1 poäng
2 poäng
3 poäng
4 poäng


Förutom ovanstående poäng utdelas en (1) poäng för klass vinst, dvs 1:a placering i respektive klass.

Under året uppnått diplom (NKL, FKL, AKL & MKL*) eller uppflyttande till högre klass (tre kvalificerande resultat eller 100p) ger även det en (1) extra poäng.

* Diplom och championat i MKL är likställda då championat endast kan ges till registrerade hundar och diplom kan ges till även oregistrerade hundar. 

 

För att delta i konkurrensen om titeln gäller:

 • Hundens förare ska vara medlem i Svensk Irländsk Terrierförening vid varje tävlingstillfälle och hunden ska vara av rasen Irländsk terrier och registrerad i SKK.
 • Poäng räknas för max tio (10) officiella startar i rallylydnad under året.
 • Följande uppgifter gällande tävlingsår 2023 insändes senast 2023-12-31:
  - Tävlingsdatum
  - Arrangerande klubb
  - Hundens namn och registreringsnummer
  - Ägarens namn
  - Aktuell klass och resultat samt eventuell klassvinst och championat.

 

Uppgifter sändes till ansvarig för Årets RallylydnadIT Gertrud Hagström.