2020-05-16

Vi är inte ensamma 

Hej alla irländarvänner.
Jag tror att många har en slags abstinens så här års när det skulle ha funnits så många utomhusaktiviteter: agility- och lydnadstävlingar, utställningar. och annat som vi brukat vara upptagna med så här års. Ser man ut över den internationella kynologiska världen så ser bilden ut densamma. Jag ser att Irish Terrier Association har ställt in sin championship show, sin open show och fun day. Den anrika utställningen i Belfast (både en general Ch. show och utställning för Northen Ireland Irish Terrier Club) i september är inställda.  

Vi är inte ensamma många av våra vänner i utlandet befinner sig i samma situation. Men vi har våra fina hundar och vi har våra nära vänner som vi kan umgås med. Trots viss isolering går det att fortsätta med viss verksamhet under kontrollerade former. Det är till exempel viktigt att unga valpar tränas och socialiseras och vi kan fortsätta träna. Promenader går ju bra också bara man är i mindre grupper och ser till att hålla avstånden. Ge inte upp hoppet! Vi tar oss igenom det här och gläds åt våra röda fyrbenta vänner. Kom ihåg: "Dogs have owners - Irish Terriers have servants". 

Ordförande Lennart
 

2020-05-06

Aktivitets- och utställningshelgen den 29 - 30 augusti är inställd

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse har med anledning av Covid-19 epidemin belsutat att förbjuda anordnandet av utställningar och andra arrangemang med mer än 50 personer fram till och med den 31 augusti. Det innebär tyvärr våra arrangemang i Ånnaboda den 29 - 20 augusti måste ställas in. Styrelsen gör vidare bedömningen att detta förbud kan komma att förlängas. Därför får vi istället satsa på 2021. Vi återkommer med andra aktiviteter under hösten där vi kan träffas i grupper om 10 personer. Var rädda om er alla!

Styrelsen genom ordförande Lennart 

2020-04-30

Hej alla medlemmar!

Hälsningar från styrelsen. Vi hade ett telefonmöte igår kväll. Stämningen var god trots alla svårigheter i omvärlden. Utsikterna inför hösten börjar inte att se så ljusa ut. Vi kan se hur utställningar och andra arrangemang ställs in nationellt och internationellt. Fortlöpande information kommer här, men finns också på SKK:s hemsida.

Styrelsen diskuterade den fortsatta planeringen av utställnings- och aktivtetshelgen i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Planeringen fortsätter. Under aktivitetsfliken finns det information och mer kommer i slutet av nästa vecka och i Röda hund. Aktivitetskommittén har tillsammans med utställningsansvarig gjort ett bra och intressant program för båda dagarna som kommer att passa och tilltala många.

Avels- och hälsokommittén har nu tre ledamöter. Igår utsäga Anette Bodin, kennel Rubinette, till ledamot. Birgitta Sköld, ”Redwire” och Annica Vänje, O'Rowanne är ledamöter sedan tidigare. Förutom att följa avelsarbetet och hälsoläget inom rasen har kommittén fått till uppdrag att genomföra en digital hälsoenkät under hösten 2020. Mer om det kommer senare.

Nummer två av tidningen börjar få en struktur. Men det saknas bidrag från er medlemmar. Tveka inte utan skriv om era hundar och vad de och ni hittar på. Vi letar också efter annonsörer för att stödja ekonomin. Om det är någon inom föreningen som känner till ett företag som kan tänkas vilja annonsera så hör av er till redaktör Maritha.

Styrelsen beslutade även att anordna en tecknings- och berättartävling för alla barn under 12 år. Temat är ”Min bästa irländska terrier”. Bidrag till tävlingen kan skickas in till sekreteraren fram till och med den 1 oktober. Vinnare och bidragen presenteras i Röda Hund nummer 4.

Nästa styrelsemöte hålls den 10 juni. Hör av er om ni vill att styrelsen ska ta upp en fråga!

BPH. Fortfarande har inte 200 irländare genomgått BPH. När så många har gjort det görs en 200-analys av resultaten för rasen. Den senaste 200-analysen som har genomförts är för soft coated wheaten terrier. Den finns publicerad på SKK:s hemsida. Med tanke på den gemensamma bakgrunden för våra raser så är det intressant läsning, både för uppfödare och ”vanliga” hussar och mattar.

Ordförande Lennart

 
2020-04-22

Svinto
I veckan nåddes vi av nyheten att fine gamle Svinto har lämnat detta jordeliv. Han blev 14 år. Jag kommer alltid att förknippa Svinto med föreningens rasmonter på Stockholmsmässan. Han stod där tillsammans med matte Lotta och husse Bengt och gjorde en enastående PR för vår ras. Han var en verklig gentleman men också full av hyss. Det är många i Stockholmsområdet som har mött Svinto med matte och husse på irländarpromenaderna där han var en välkänd och uppskattad profil. Tack Svinto för vad Du har gjort för vår ras. Vi tänker på Dig, matte och husse.
 
2020-04-15
 

Till medlemmarna i Svensk Irländsk Terrierförening!

Det är en svår tid nu med restriktioner, inställda utställningar och andra inställda aktiviteter som vi alla hade sett fram emot nu när vårsolen tittar fram. Med gläds åt att vi har våra fyrbenta röda galningar som är fulla av upptåg och hyss.

I nuvarande läge gäller SSK centralstyrelses beslut att alla klubbaktiviteter ska ställas in fram till och med den 31 maj. Men samtidigt kan man se att flera länsklubbar väljer att ställa in sina planerade utställningar. Nu senast har det meddelats att Nordic Show i Alfta den 27 – 28 juni är inställd. Troligt är att SKK kommer med ett förnyat beslut i slutet av april.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 sträcker sig fram till och med den 31 december 2020. Om situationen förbättras kan dessa föreskrifter dock upphävas tidigare. 

Det börjar med andra ord se ganska mörkt ut med möjligheten att genomföra vår aktivitets- och utställningshelg i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Vi fortsätter dock planeringen men med beredskap på att ända eller ställa in.

Styrelsens nästa möte är den 29 april. Finns det frågor som Du vill att styrelsen ska behandla så hör av Dig till mig Lennart, ordförande: (stahlelennart@gmail.com) eller till Karin sekreterare: (karin@stallair.se).

Till sist ta hand om varandra och hundarna. Njut av vårens ankomst, den är efterlängtad trots allt! Och: glöm inte att tvätta framtassarna!

Lennart, ordförande.

 
2020-04-06

Medlemmarna i Svensk Irländsk Terrier förening!

Inställda utställningar och andra aktiviteter. Ja det är naturligtvis trista men nödvändiga besked under rådande omständigheter. SKK har nu meddelat att utställningen, Nordic Show, i Alfta den 27 – 28 juni är inställd. Det betyder också att de restriktioner som tidigare meddelats och finns här ovan kommer att gälla åtminstone juni månad ut. Dock gör man bedömningen att BPH kan fortsätta som tidigare om det kan anordnas under de rådande restriktionerna.

Styrelsen hade sitt telefonmöte den 25 mars. Vi beslutade då att fortsätta planeringen av utställnings- ock aktivtetshelgen i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Mer information finns under fliken utställning och i kalendariet.

Styrelsen har också inrättat och tillsatt fyra kommittéer. Avsikten är att bredda och involvera fler medlemmar i föreningens verksamhet. De kommittéer som har inrättas är

  • Avel och hälsa. Uppgiften består i att nationellt och internationellt följa frågor som är av vikt för avelsarbetet och hälsoläget inom rasen. Det ska också planeras för en digital hälsoenkät. Mer om det senare. Kommittén ska också ansvara för att följa upp den rasspecifika avelsstrategin.
  • Akltivitetskommitté. Kommitténs uppgifter består i att planera och genomföra olika aktiviteter inom föreningen. Kommittén kan samarbeta med enskilda eller andra sammanslutningar inom SKK-organisationen.
  • Utställningskommitté. Kommitténs uppgifter består i att planera och genomföra rasspecialen och eventuellt andra utställningar i klubbens regi. Kommittén ska i god tid särskilt bevaka behovet av en officiell utställning. Beslut att inbjuda domare fattas av styrelsen på förslag av kommittén.
  • Redaktionskommitté. Kommitténs enda och viktiga uppgift är att vara redaktören behjälplig med artiklar och annat material (annonser m.m.) till tidningen.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 29 april. Om Du vill att styrelsen ska ta upp en fråga så hör gärna av Dig till mig, ordföranden (stahlelennart@gmail.com) eller till vår sekreterare Karin Altahr-Cederberg (karin@stallair.se).

Med vänliga och hälsningar och en önskan att vi alla håller oss friska på två eller fyra ben!

Lennart Ståhle

 
2020-03-19
 
Hej alla medlemmar i föreningen!

Just nu befinner vi oss alla i en svår situation. Vi vet inte hur länge utställningar och andra sociala hund-aktiviteter kommer att vara inställda på grund av corona-epidemin. Det är inte bara i Sverige som utställningar är inställda. Jag hade siktet inställt på National Terrier Ch. Show den första lördagen i april, men den blir inte av. Det blir inte heller mitt domaruppdrag på Lancashire Sporting Terrier i maj. 
 
Årets Terrierfullmäktige är också framflyttat till ett senare datum. Till när vet vi för tillfället inte.  
 
Corona-epidemin kan också få konsekvenser för vår planerade utställnings- och aktivitetshelg den 29 -30 augusti på Ånnaboda utanför Örebro. Styrelsen ska dock fortsätta med planeringen. Mer information kommer efter styrelsemötet den 25 mars. Planeringen i sig orsakar inga kostnader för tillfället och vi kommer naturligtvis att noggrant följa utvecklingen för att vara beredda för de möjliga två scenarios. 
 
Så ta det nu lugnt och var försiktiga i det dagliga livet. Men gläds åt att vi har våra härliga irländare att ta hand och gå på promenader med i det begynnande vårvädret. 
 
Med hälsningar till både fyr- och två beningar
Lennart, ordförande