2020-09-14

Hallå alla medlemmar!

Jag är väldigt glad över att vi redan efter en vecka har fått många svar på hälsoundersökningen. Hittills har det kommit 129 svar – ett mer än det totala antalet för fyra är sedan. Tack alla som har bidragit! Fortsätt att skicka in svar. Ju fler svar desto större relevans.

Valberedning. Vid årsmötet i februari lyckades vi inte samla namn till en valberedning. Meningen var att vi skulle välja en sådan på vår IT-helg i slutat av augusti. Så blev inte fallet. Nu får vi utse en valberedning på ett digitalt möte. Men vi behöver kandidater som ställer upp. Trots att jag har frågat ett stort antal medlemmar så finns det ingen som är hågad. Märkligt. Kom nu fram med förslag på namn så kan vi starta ett valförfarande på nätet. Förslag kan skickas till vår sekreterare Karin: karin@stallair.se. Vi vill få förslag före den 25 september.

Visst vi ni bidra till Röda Hund? Vi vill gärna få era berättelser om era hundar och vad ni hittar på med dem. Det kan vara utställning, prov eller övningar. Var med och dela med era upplevelser och erfarenheter! Ni kanske har förslag på företag som kan tänka sig att annonsera i Röda Hund eller på hemsidan. Förslag tack! Glöm inte heller att julannonsera i Röda Hund.

Och så en påminnelse: Teckningstävlingen för barn under 12 år. Vi ser fram emot all fina bidrag.

Nästa styrelsemöte har vi den 1 oktober. Finns det något som styrelsen bör ta upp så hör av er!

Styrelsen genom ordförande

Lennart

 

2020-09-07

HÄLSOUNDERSÖKNINGEN!

Föreningens hälsoundersökning är nu publicerad. Det finns länk till den både här på hemsidan och på Facebook. Undersökningen är öppen för alla både dem som är medlemmar och för dem som inte är medlemmar. Det är angeläget att så många som möjligt svarar för att vi ska kunna få en heltäckande bild av hälsoläget i populationen av irländska terriers.

SVARA DÄRFÖR. TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Ordförande Lennart

2020-08-27

Sommaren är kort även om det mesta faktiskt inte har regnat bort i år. Jag hoppas att alla har haft det gott över sommaren.

Styrelsen hade sitt första möte igår (26 augusti) kväll. Verksamheten är ju ganska stillastående för närvarande. Dock kunde vi konstatera att lovvärda aktiviteter såsom agility, promenader m.m. faktiskt äger rum.

Det viktigaste som kommer att ske i föreningens namn under hösten är hälsoenkäten. Information kommer att finnas i Röda Hund, som utkommer de närmaste dagarna. Det är viktigt att vi får så många svar som möjligt. Enkäten är därför öppen för alla, medlemmar och icke-medlemmar. När enkäten öppnas kommer det att finnas information på hemsidan och på Facebook. Länk till enkäten kommer att finnas på hemsidan.

Vi bör välja en valberedning under hösten. Första steget är att få fram förslag på kandidater. Andra steget är att välja dem. Detta kommer att ske enligt SKK:s rekommendationer. Men först alltså kandidater. Förslag kan skickas till vår sekreterare Karin: karin@stallair.se. Vi vill få förslag före den 25 september.

Styrelsen diskuterade också verksamhetsplanen för 2021. Vi beräknar att årsmötet ska äga rum den 27 februari. Formell kallelse med plats kommer senare. 

Viktiga inslag i verksamhetsplanen som diskuterades var

 • Aktivitets- och utställnings helg. Planeras äga rum 28 – 29 augusti. Plats meddelas senare. Domare för vår utställning blir Mr. Kevin Anderson.
 • Avels- och hälsokonferens.
 • Ökning av deltagare i BPH.
 • Informationsinsatser för att göra rasen mer känd.
 • Uppmuntran och stöd till lokala aktiviteter.

Styrelsen tar gärna emot synpunkter och ytterligare förslag till nästa års verksamhet.

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 oktober. 

Till sist: Kom ihåg vår teckningstävling för barn upp till 12 år. Vi väntar ivrigt på bidrag att publicdera i Röda Hund!

Styrelsen genom ordförande Lennart

 

2020-08-19

Stockholm Hundmässa ställs in!

SKK:s Centralstyrelse har beslutat att ställa in Stockholm Hundmässa 2020. Mer om beslutet finns på länken: https://www.skk.se/?newsitem=170547

Ordförande Lennart 

 

2020-07-22

Hej irländarvänner!

Kanske är det fel att kalla detta för ”nyhetsblogg” för det finns inte så värst mycket nyheter att komma med just nu.

När det gäller utställningar och coronapandemin har säkert många redan noterat att länsklubbsutställningar är inställda fram till och med slutet av oktober. Det betyder att den internationella utställningen i Växjö (30 oktober – 1 november) och Stockholms ”hundmässa” (12–13 december) beräknas ske enligt plan. Personligen har jag svårt att se det nu när vi har nåtts av beskedet att till och med Nobel-festligheterna är inställda. I övrigt gäller tidigare rekommendationer: några förändringar i förbudet att vid offentlig tillställning samla mer än 50 personer har inte skett.

I vår omvärld ser vi flera inställda utställningar. World Dog Show i Madrid är flyttad till 17 – 20 december. Med tanke på smittläget i Spanien verkar detta optimistiskt. Flera stora engelska utställningar är också inställda under hösten.

Men det finns andra aktiviteter än utställningar så har ni inte försökt är det bara att ta sig samman och börja. Varför inte kantarellsök? Det finns irländare som är busbra på det.

Lite påminnelser:

 • Glöm inte bort teckningstävlingen för barn under 12 år. Tiden för deltagande går ut den 1 oktober. Resultaten publiceras i Röda Hund nr. 4.
 • Manusstopp för Röda Hund är den 10 augusti. Kom med ett bidrag!
 • Nästa styrelsemöte är den 26 augusti. Finns det någon fråga till styrelsen?
 • Vi ska anordna ett digitalt föreningsmöte för att utse valberedning. Kom med förslag till ledamöter!

Med vänliga hälsningar, er förbundne ordförande

Lennart

 

2020-06-30

TERRIERFULLMÄKTIGE har nu skett och under rådande omständigheter förlöpte det bra via nätet söndagen den 28 juni.

Styrelsen hade i förväg diskuterat punkter som jag skulle ta upp. Det gjorde jag men med väldigt litet gensvar.

Den första punkten handlade om varför inte fullmäktigehandlingarna fanns tillgängliga på nätet för alla medlemmar. Denna fråga möttes av totalt oförståelse av den sittande ordföranden och årsmötesordföranden. Man hävdade att eftersom det var ett fullmäktige så var handlingarna tillgängliga för delegater, som i sin tur kunde sprida dem. För mig är en sådan inställning obegriplig och strider mot all föreningstradition i Sverige. Transparens och delaktighet är honnörsord.

Verksamhetsberättelsen är grunden för att kunna bedöma hur väl styrelsen har skött sitt uppdrag. Tyvärr kan man konstatera att den föreliggande verksamhetsberättelsen var väl summarisk på en del punkter. Det var inte möjligt att utläsa hur många remisser man har besvarat från SKK och dessas innehåll. Vidare hade det t.ex. varit intressant att ta del av antalet ansökningar om domarauktorisation och hur många som har tillstrykts respektive avstyrkts. Tyvärr kan man konstatera att den sittande styrelsen eller övriga delegater inte tyckte att det var väsentlig information

En annan fråga som jag tog upp vid mötet var expansionen av antalet raser som numera inkluderas i terriersgruppen. 1970, för femtio år sedan inräknades 26 terrierraser till terriergruppen. Det senaste tillskottet var då ceskyterrier. Greve Björn von Rosen, skriver i ”Terrierboken”: Vi ha i det föregående sett, hur alla de egentliga terrierna (jag bortser avsiktligt från sådana absurditeter som Boston, Lhassa och Kongo terriers, vilka varken till typ eller ursprung bort hänföras till terriergruppen) stamma från en och samma källa, den gamla engelska jaktterriern. Det är dennes mod, skärpa och jaktiver som ligger till grund för alla dessa i formen varierande utflöden av ”terrier character”.

Idag finns det, enligt verksamhetsberättelsen 37 så kallade ”terrierraser”. En ganska betydande expansion. Min fråga till styrelsen var huruvida det finns djupare kynologiska överväganden att uppta en så kallad ”ny ras i terriergruppen”? Vilka är skälen till att det blir så? Denna fråga ville styrelsen och övriga delegater över huvud taget inte diskutera. Pinsamt för en specialklubb. Det finns enligt min mening anledning att ifrågasätta denna expansion av terriergruppen.

Airedaleterriergillet (ATG) hade en intressant motion om att utöka möjligheterna för terriers att delta i jaktklass med meriter utöver kravet på ”Lägst 3:e pris på grytjaktprov” vilket framstår som okunnigt och nonchalant. Vilken av de mera högbenta terrierraserna klarar av detta? Jag fick igenom ett tilläggsyrkande att styrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att se över kraven för deltagande i jakt-/bruksklass för terriers. Regler ska diskuteras och ses över och detta är regler som behöver en översyn.

Så var årets terrierfullmäktige till ända. Ny ordförande är Johan Norgren och Rickard Hagström blev invald som första suppleant. Välkommen vi ser fram emot Dina insatser Rickard!

Styrelsen hade sitt möte den 24 juni. Huvudagendan var naturligtvis Terrierfullmäktige. Därutöver beslutade styrelsen att inte föra några listor över bästa irländska terrier vare sig det gälle utställning eller prov. Vi tar nya tag nästa år.

Gå ut nu och gläds åt vädret, hundarna och ta hand om er själva. Ha en skön sommar. Vi ses i början av hösten. Styrelsens nästa möte är den 26 augusti.

Tvätta framtassarna och ha det bra!

Ordförande Lennart 

 

2020-06-11

Rapport från styrelsens möte den 10 juni

Vi hade planerat med Mats hjälp ett videomöte, men tekniken ville inte riktigt så vi fick byta till den vanliga telefonkonferensen. Lite trist. Det hade varit roligt att se nyllena på styrelsens ledamöter också och inte bara höra rösten.

Vi konfirmerade beslutet att ställa in helgen i Ånnaboda. Men vi kommer att göra en ny satsning nästa år. Så var beredda!

Vi diskuterade de kommande årens rasutställningar och kom fram till ett enigt beslut att vår officiella utställning (med certifikat) ska ske 2024 då klubben blir 40 år! Utställningar fram till dess kommer att vara inofficiella.

Styrelsen noterade att det sker en hel del spontana aktiviteter ute i vårt avlånga land. Det gläds vi åt och vill gärna på något sätt stötta dessa genom att ekonomiskt bidra till fika, korvgrillning etc. Men det ska vara tydliga medlemsaktiviteter. Vi söker också nya krafter som kan vara ”värdar” olika aktiviteter i föreningens namn. Ta gärna kontakt med BamBam Westberg och diskutera detta (bambamwestberg@gmail.com).

Inför hälsoundersökningen som planeras av avels-och hälsokommittén ska vi köpa in en licens för enkätverktyget ”SurveyMonkey”. Licensen är ettårig och vi kommer även att under året genomföra bland annat en medlemsenkät. De som har synpunkter och förslag beträffande hälsoundersökningen kan vända sig till någon i kommittén. Vår målsättning med hälsoundersökningen är att den ska inkludera så många hudar som möjligt, även icke-medlemmars.

Antalet medlemmar och hur vi ska kunna behålla dem och rekrytera nya vår en självklar punkt för diskussion. Vi står och stampar på cirka 250, men visst skulle det vara bra med fler. Alla måste hjälpas åt för detta!

Röda Hund är alltid en punkt på dagordningen. Vi kunde konstatera att Maritha Andersson gör ett jättebra jobb som redaktör. Men tidningen skriver inte sig själv. Så kom med bidrag! Roligt är att vi har lyckats få Agria att annonsera. Vi fortsätter att leta villiga annonsörer.

Ja det var huvudpunkterna på styrelsemötet. Till sist kunde vi konstatera att årets Terrierfullmäktige sker i digital form den 28 juni. Föreningens representant är jag, ordförande Lennart. Rapport kommer i denna blogg.

Trevlig sommar och njut av sol och värme!
 

2020-06-01

Hej alla medlemmar och andra som läser det här!

Trots allt är det härliga tider nu med värme och sol. Jag är inte särskilt religiös av mig men så här år kommer jag alltid att börja nynna på den välkända psalmen som lyder:

”I denna ljuva sommartid
gå ut min själ
och gläds dig vid
den store gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor” 

Ja det finns mycket glädjas år så här års. Nu är grönsakslandet sått, jordgubbarna blommar. I dungarna sjunger svarthättor, härmsångare, trädgårdssångare och andra ivriga för att hylla sommaren och värmen. På kvällarna hör jag morkullorna sträcka över huset och enkelbeckasinen gör sina loopar. 

Men visst saknar vi aktiviteter. Utställningar, tävlingar och prov. Jag läser i den internationella hundpressen hur bland annat The Irish Kennel Club har ställt in alla utställningar för 2020. Det börjar nog bli en realitet här i Sverige också även om SKK verkar tveka i det längsta. 

SKK har beslutat att ställa in samtliga länsklubbsutställningar fram till och med den 31 augusti. Även länsklubbsutställningar efter den 31 augusti ställs in. Mer vad som gäller går att läsa på SKKs hemsida: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/ 

Men visst går det att träffas, promenera med våra fyrbenta rödingar och ha en hel del skoj i begränsade grupper. Vår FB-sida vittnar om allt det som händer. Föreningen vill stötta aktiviteter med ITs och vi är villiga att sponsra med fika, korvgrillning etc.  Enda kravet är att ni skriver om det i Röda Hund.

VI SÖKER NY AKTIVISTER SOM KAN VARA MED OCH PÅ NÅGOT SÄTT KNYTA SAMMAN ALLA MEDLEMAR! TVEKA INTE UTAN ANMÄL ER TILL MIG ELLR NÅGON I VÅR AKTIVITETSKOMMITTÉ.

Er ordförande Lennart  

 

2020-05-16

Vi är inte ensamma 

Hej alla irländarvänner.
Jag tror att många har en slags abstinens så här års när det skulle ha funnits så många utomhusaktiviteter: agility- och lydnadstävlingar, utställningar. och annat som vi brukat vara upptagna med så här års. Ser man ut över den internationella kynologiska världen så ser bilden ut densamma. Jag ser att Irish Terrier Association har ställt in sin championship show, sin open show och fun day. Den anrika utställningen i Belfast (både en general Ch. show och utställning för Northen Ireland Irish Terrier Club) i september är inställda.  

Vi är inte ensamma många av våra vänner i utlandet befinner sig i samma situation. Men vi har våra fina hundar och vi har våra nära vänner som vi kan umgås med. Trots viss isolering går det att fortsätta med viss verksamhet under kontrollerade former. Det är till exempel viktigt att unga valpar tränas och socialiseras och vi kan fortsätta träna. Promenader går ju bra också bara man är i mindre grupper och ser till att hålla avstånden. Ge inte upp hoppet! Vi tar oss igenom det här och gläds åt våra röda fyrbenta vänner. Kom ihåg: "Dogs have owners - Irish Terriers have servants". 

Ordförande Lennart
 

2020-05-06

Aktivitets- och utställningshelgen den 29 - 30 augusti är inställd

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse har med anledning av Covid-19 epidemin belsutat att förbjuda anordnandet av utställningar och andra arrangemang med mer än 50 personer fram till och med den 31 augusti. Det innebär tyvärr våra arrangemang i Ånnaboda den 29 - 20 augusti måste ställas in. Styrelsen gör vidare bedömningen att detta förbud kan komma att förlängas. Därför får vi istället satsa på 2021. Vi återkommer med andra aktiviteter under hösten där vi kan träffas i grupper om 10 personer. Var rädda om er alla!

Styrelsen genom ordförande Lennart 

2020-04-30

Hej alla medlemmar!

Hälsningar från styrelsen. Vi hade ett telefonmöte igår kväll. Stämningen var god trots alla svårigheter i omvärlden. Utsikterna inför hösten börjar inte att se så ljusa ut. Vi kan se hur utställningar och andra arrangemang ställs in nationellt och internationellt. Fortlöpande information kommer här, men finns också på SKK:s hemsida.

Styrelsen diskuterade den fortsatta planeringen av utställnings- och aktivtetshelgen i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Planeringen fortsätter. Under aktivitetsfliken finns det information och mer kommer i slutet av nästa vecka och i Röda hund. Aktivitetskommittén har tillsammans med utställningsansvarig gjort ett bra och intressant program för båda dagarna som kommer att passa och tilltala många.

Avels- och hälsokommittén har nu tre ledamöter. Igår utsäga Anette Bodin, kennel Rubinette, till ledamot. Birgitta Sköld, ”Redwire” och Annica Vänje, O'Rowanne är ledamöter sedan tidigare. Förutom att följa avelsarbetet och hälsoläget inom rasen har kommittén fått till uppdrag att genomföra en digital hälsoenkät under hösten 2020. Mer om det kommer senare.

Nummer två av tidningen börjar få en struktur. Men det saknas bidrag från er medlemmar. Tveka inte utan skriv om era hundar och vad de och ni hittar på. Vi letar också efter annonsörer för att stödja ekonomin. Om det är någon inom föreningen som känner till ett företag som kan tänkas vilja annonsera så hör av er till redaktör Maritha.

Styrelsen beslutade även att anordna en tecknings- och berättartävling för alla barn under 12 år. Temat är ”Min bästa irländska terrier”. Bidrag till tävlingen kan skickas in till sekreteraren fram till och med den 1 oktober. Vinnare och bidragen presenteras i Röda Hund nummer 4.

Nästa styrelsemöte hålls den 10 juni. Hör av er om ni vill att styrelsen ska ta upp en fråga!

BPH. Fortfarande har inte 200 irländare genomgått BPH. När så många har gjort det görs en 200-analys av resultaten för rasen. Den senaste 200-analysen som har genomförts är för soft coated wheaten terrier. Den finns publicerad på SKK:s hemsida. Med tanke på den gemensamma bakgrunden för våra raser så är det intressant läsning, både för uppfödare och ”vanliga” hussar och mattar.

Ordförande Lennart

 
2020-04-22

Svinto
I veckan nåddes vi av nyheten att fine gamle Svinto har lämnat detta jordeliv. Han blev 14 år. Jag kommer alltid att förknippa Svinto med föreningens rasmonter på Stockholmsmässan. Han stod där tillsammans med matte Lotta och husse Bengt och gjorde en enastående PR för vår ras. Han var en verklig gentleman men också full av hyss. Det är många i Stockholmsområdet som har mött Svinto med matte och husse på irländarpromenaderna där han var en välkänd och uppskattad profil. Tack Svinto för vad Du har gjort för vår ras. Vi tänker på Dig, matte och husse.
 
2020-04-15
 

Till medlemmarna i Svensk Irländsk Terrierförening!

Det är en svår tid nu med restriktioner, inställda utställningar och andra inställda aktiviteter som vi alla hade sett fram emot nu när vårsolen tittar fram. Med gläds åt att vi har våra fyrbenta röda galningar som är fulla av upptåg och hyss.

I nuvarande läge gäller SSK centralstyrelses beslut att alla klubbaktiviteter ska ställas in fram till och med den 31 maj. Men samtidigt kan man se att flera länsklubbar väljer att ställa in sina planerade utställningar. Nu senast har det meddelats att Nordic Show i Alfta den 27 – 28 juni är inställd. Troligt är att SKK kommer med ett förnyat beslut i slutet av april.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 sträcker sig fram till och med den 31 december 2020. Om situationen förbättras kan dessa föreskrifter dock upphävas tidigare. 

Det börjar med andra ord se ganska mörkt ut med möjligheten att genomföra vår aktivitets- och utställningshelg i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Vi fortsätter dock planeringen men med beredskap på att ända eller ställa in.

Styrelsens nästa möte är den 29 april. Finns det frågor som Du vill att styrelsen ska behandla så hör av Dig till mig Lennart, ordförande: (stahlelennart@gmail.com) eller till Karin sekreterare: (karin@stallair.se).

Till sist ta hand om varandra och hundarna. Njut av vårens ankomst, den är efterlängtad trots allt! Och: glöm inte att tvätta framtassarna!

Lennart, ordförande.

 
2020-04-06

Medlemmarna i Svensk Irländsk Terrier förening!

Inställda utställningar och andra aktiviteter. Ja det är naturligtvis trista men nödvändiga besked under rådande omständigheter. SKK har nu meddelat att utställningen, Nordic Show, i Alfta den 27 – 28 juni är inställd. Det betyder också att de restriktioner som tidigare meddelats och finns här ovan kommer att gälla åtminstone juni månad ut. Dock gör man bedömningen att BPH kan fortsätta som tidigare om det kan anordnas under de rådande restriktionerna.

Styrelsen hade sitt telefonmöte den 25 mars. Vi beslutade då att fortsätta planeringen av utställnings- ock aktivtetshelgen i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Mer information finns under fliken utställning och i kalendariet.

Styrelsen har också inrättat och tillsatt fyra kommittéer. Avsikten är att bredda och involvera fler medlemmar i föreningens verksamhet. De kommittéer som har inrättas är

 • Avel och hälsa. Uppgiften består i att nationellt och internationellt följa frågor som är av vikt för avelsarbetet och hälsoläget inom rasen. Det ska också planeras för en digital hälsoenkät. Mer om det senare. Kommittén ska också ansvara för att följa upp den rasspecifika avelsstrategin.
 • Akltivitetskommitté. Kommitténs uppgifter består i att planera och genomföra olika aktiviteter inom föreningen. Kommittén kan samarbeta med enskilda eller andra sammanslutningar inom SKK-organisationen.
 • Utställningskommitté. Kommitténs uppgifter består i att planera och genomföra rasspecialen och eventuellt andra utställningar i klubbens regi. Kommittén ska i god tid särskilt bevaka behovet av en officiell utställning. Beslut att inbjuda domare fattas av styrelsen på förslag av kommittén.
 • Redaktionskommitté. Kommitténs enda och viktiga uppgift är att vara redaktören behjälplig med artiklar och annat material (annonser m.m.) till tidningen.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 29 april. Om Du vill att styrelsen ska ta upp en fråga så hör gärna av Dig till mig, ordföranden (stahlelennart@gmail.com) eller till vår sekreterare Karin Altahr-Cederberg (karin@stallair.se).

Med vänliga och hälsningar och en önskan att vi alla håller oss friska på två eller fyra ben!

Lennart Ståhle

 
2020-03-19
 
Hej alla medlemmar i föreningen!

Just nu befinner vi oss alla i en svår situation. Vi vet inte hur länge utställningar och andra sociala hund-aktiviteter kommer att vara inställda på grund av corona-epidemin. Det är inte bara i Sverige som utställningar är inställda. Jag hade siktet inställt på National Terrier Ch. Show den första lördagen i april, men den blir inte av. Det blir inte heller mitt domaruppdrag på Lancashire Sporting Terrier i maj. 
 
Årets Terrierfullmäktige är också framflyttat till ett senare datum. Till när vet vi för tillfället inte.  
 
Corona-epidemin kan också få konsekvenser för vår planerade utställnings- och aktivitetshelg den 29 -30 augusti på Ånnaboda utanför Örebro. Styrelsen ska dock fortsätta med planeringen. Mer information kommer efter styrelsemötet den 25 mars. Planeringen i sig orsakar inga kostnader för tillfället och vi kommer naturligtvis att noggrant följa utvecklingen för att vara beredda för de möjliga två scenarios. 
 
Så ta det nu lugnt och var försiktiga i det dagliga livet. Men gläds åt att vi har våra härliga irländare att ta hand och gå på promenader med i det begynnande vårvädret. 
 
Med hälsningar till både fyr- och två beningar
Lennart, ordförande