2021-09-26

Det var ett tag sedan jag skrev i nyhetsbloggen. Orsaken är att det inte finns så särskilt många nyheter att rapportera och har man inget att säga så är det bättre att avstå från att skriva. Det förefaller inte heller som det är särskilt många som saknar dessa rader.

Vi har nu avverkat nästan hela 2021. Av kända anledningar har föreningens aktiviteter inskränkt sig till gemensamma promenader som har initierats av olika medlemmar.

Tävlingsverksamheten har också kommit igång med prov och utställningar. Just när det gäller utställningar så är mitt intryck att vissa klubbar försöker ”komma i fatt” underskottet på utställningsfronten genom att anordna dubbelutställningar. Det kynologiska värdet av detta är enligt min mening tveksamt. Snarare borde det kanske övervägas att minska på antalet utställningar. Fler utställningar är ur kvalitetssynpunkt tveksamt. Terrierklubben och SKK borde istället sikta på att skära ned antalet. Men det är min egen privata åsikt.

Styrelsen har möte den 30 september och då ska vi försöka få struktur på verksamheten 2022. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag till detta. 

Planen är att årsmötet ska äga rum under februari månad. Det blir ett lite märkligt årsmöte. Vi har idag ingen fungerande valberedning. De ledamöter som stod i tur att av gå vid det inställda årsmötet i år står också på tur att av gå nästa år. Mandatet som ordförande löper på ett år i taget och således ska det tas fram ett förslag på ordförande. Det är för mig personligen ingen hjärtesak att vara ordförande i föreningen. Finns det förslag på andra träder jag gärna tillbaka.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar ska vi börja uppdateringen av. Den diskussionen äger rum utanför årsmötet och ska vara öppen för alla medlemmar. Vi hoppas också att vi får plats för annat under årmötesdagen, vars datum styrelsen beslutar om. Mer om detta senare alltså.

Till sist: det senaste numret av Röda Hund var osedvanligt magert, Det berodde på att vi hade fått väldigt få bidrag. Till nummer 4 hoppas jag på fler bidrag och så annonser.   

Ordförande Lennart

 

2021-05-19

Trots att det går mot ljusare och varmare tider ligger corona-pandemin som en våt filt över alla aktiviteter. Jag gläds över att få läsa och bli informerad över vad som sker inom irländarkretsar i vårt avlånga land: promenader, trimträffar och träningar olika slag. Vad duktiga och företagsamma ni är!

Föreningen har nu cirka 300 medlemmar. Genom en särskild värvningskampanj till IT-ägare som inte är medlemmar försöker vi att öka medlemstalet. Då måste vi kunna ha något att erbjuda och därför är vi beroende av all er som har förklarat att ni ställer upp som samordnare för träning, promenader, trimning eller allmänt bus. Vi behöver fler som "samordnare" för sådana aktiviteter. Just enkelheten är grunden. Ett meddelande om tid, plats och aktivitet på föreningens FB-sida räcker för att komma i gång. Fika, korvgrillning och likande bjuder gärna föreningen gärna på.

När det gäller aktiviteter för resten av året har styrelsen gjort bedömningen att det inte är möjligt att genomföra en gemensam aktivitets- och utställningshelg i augusti. Smittläget kommer, trots omfattande vaccinationer att vara osäkert. Flera av länsklubbarnas utställningar är också inställda under tidig höst. Vi får därför under hösten förlita oss på lokala initiativ.

Den medlemsenkät som har funnits utlagd på föreningens hemsida är nu stängd. Den har varit öppen längre med förhoppningen på att fler skulle besvara den. Det kom ganska få svar – 58 stycken – en besvikelse. Jag hade hoppats att vi skulle få ett rejält underlag för fortsatta diskussioner om verksamheten i föreningen.

Jag har med intresse noterat framväxten av bedömningar utan konkurrens. De verkar ha blivit väldigt populära. Kanske kan dessa utvecklas som ett intressant komplement till vanliga utställningar. Redan under 1980-talet framförde jag detta i egenskap av vice ordförande i hunduppfödarföreningen till SKK. Man var då helt oförstående och ointresserad. Men tiderna förändras.   

Ta hand om er där ute!

Ordförande Lennart

 

2021-04-10

Hej alla medlemmar!

Styrelsen hade telefonsammanträde den 8 april på kvällen. I princip går det ju bra bara man är väl förberedd. Men ärligt talat det skulle vara väldigt trevligt att möta styrelsens ledamöter face-to face. Jag tror personligen att våra överläggningar skulle berikas.

 • Vi har fått en inbjudan till Viltspår-SM för terrier. Det sker den 20 juni i Östergötland och Örebro län. Det finns några duktiga irländarekpiage som vi gärna vill anmäla. Föreningen står för anmälningsavgiften, som är 500 kronor. Övriga kostnader betalas av den tävlande. Se separat skrivelse från Terrierklubben. OBS! Anmälan sker till vår sekreterare.

 • Via Svenska Terrierklubben har vi fått en lista över hundvänliga hotell: https://mailchi.mp/4c857b0834cb/hundvnliga-hotell?e=8c498205f6
  Ett av hotellen: Häringe slott har anknytning till rasen. Där bodde tidvis Margeurite Wennergren, kennel Nabben. Mysigt ställe. Det skulle vara kul att anordna en irländarträff där… 
 • När det gäller aktivitets-helgen i slutet av augusti vilar styrelsen på hanen. Vi vill se hur smittläget utvecklas/förändras innan vi börjar men en skarp planering. 
 • När inga andra mer omfattande aktivteter går att anordna gläds vi åt de hundpromenader och annat som sker under föreningens täckmantel. Vi är beredda att stödja sådana med bidrag till fika, krovgrillning etc. Anmäl Dig gärna om du vill vara med och anordna hundpromenader eller träning för irländare. 
 • Nummer 4 av Terrierposten ska ha fokus på irländsk terrier. En struktur för föreningens bidrag börjar växa fram: Historisk översikt; dagens situation: registreringar, hälsoläget, reflektioner från några uppfödare; några extriördomares synpunkter på rasens nuvarande status; erfarenheter av att arbeta med rasen: lydand, rally, räddning, nosework m.m.; "att leva med irländsk terrier": bidrag från valpköpare. Ja ungefär så har vi tänkt att disponera utrymmet i Terrierposten. Vi bhöver era bidrag och bilder till detta! 
 • Till sist: Glöm inte att besvara MEDLEMSENKÄTEN! Vi har inte fått så många svar. Vi vill gärna höra åsikter om aktiviteter, Röda Hund m.m. Det tar bara några minuter att svara. Länk finns här på hemsidan. 

Ha det så gott i den spirande vårsolen!

Styrelsen genom ordförande Lennart

 

2021-04-01

Hej alla irländar-vänner och medlemmar!

Visst vore det skönt att kunna konstatera att det här med covid-19 pandemin vore ett april-skämt? Men det är tyvärr inte så. Realiteten är bister, tråkig och ganska utsiktslös för närvarande. Det gäller att  ta till vara det som går: trevliga promenader med våra röda fyrfotingar och samvara med våra närmaste. Lättnaden från restriktioner förefaller vara långt borta. Det speciellt om man som undertecknad tillhör riskgruppen. Men nu skiner solen här hos mig, både på onda och goda.

Utställningsverksamheten har krympt till det minimala. Idag skulle den anrika National Terrier utställningen ha ägt rum i Stafford, England. Åk dit när den kommer i gång. Det är en upplevelse. Crufts dog show är inställd och de flesta engelska utställningar har gått i vänteläge. Något som förvånar mig är att SKK och länsklubbar räknar med att utställningarna kan komma igång från mitten av juli. Ganska optimistiskt tror jag.

På nästa styrelsemöte, den 8 april, ska vi diskutera om och hur vi kan anordna ett corona-säkert alternativ till aktivitets- och utställningshelgen i slutet av augusti. Förslag mottages tacksamt och vi återkommer med besked.

RÖDA HUND; känns den igen och blir den läst? Saknar ni intressanta bidrag? Ta och skriv något själv. Viljan att medverka är stundtals mycket svag och näst intill obefintlig. Vi behöver Ditt bidrag! Efter det senaste numret har en mindre debatt blossat upp kring Marie Södergranns artikel ”När valpen kommer hem till Dig…” Jag har fått frågor om föreningen står bakom de åsikter om valpträning som framföra i artikeln. Föreningen gör inte det och det borde ha framgått att det inte är en ”officiell” ståndpunkt. Å andra sidan vill jag gärna uppmana de som har en annan uppfattning bidra med inlägg i Röda Hund.

Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet, har i sitt senaste blogginlägg från ”Forskningsfronten Han redovisar där forskning kring tvång och belöning när det gäller träning av hundar. Han avslutar sitt inlägg sålunda ” Forskarna drar slutsatsen att bestraffningsbaserad träning riskerar att försämra hundars välfärd både under själva träningen och efter att den är färdig. Det här är den första experimentella studien av träningsmetoders effekter och den ger starkt stöd åt tidigare rapporter”. (http://www.perjensen.se/etologi/fran-forskningsfronten/)

Glad Påsk!

Ordförande Lennart
 

2021-03-08

Tillägg till hemsidan

 • Under fliken ”Om rasen / Avel och hälsa" finner ni en artikel som sammanfattar resultatet av hälsoenkäten. Artikeln publiceras också i Röda Hund. När tiderna – coronaläget – ska vi kalla till en avels-och hälsokonferens. Mer om detta senare alltså. Det allmänna avsnittet under avel och hälsa genomgår också en översyn och uppdatering.
 • Med anledning av att vi har publicerat årsbokslutet har vi fått frågor om en del utgiftsposter. Vår kassör Karin Carlsson har därför lämnat förklaringar till dessa ökade utgifter. Dessa förklaringar finna att finna under fliken Årsmöte 2021.

BPH

Fram till och med 2020 har totalt 122 irländska terriers genom gått BPH. Föreningens målsättning är att minst 150 hundar ska ha genomgått BPH vid utgången av 2021. Det är för närvarande hög efterfrågan på BPH-platser. Av de anledningen har föreningen reserverat två tillfällen för enbart irländare. Så ta tillfället och anmäl Din hund. Det är också intressant att se flera individer av samma ras på BPH. Den 11 september har vi reserverat plats på Skaraborgs kennelklubb, Håkantorp, Vara och den 2 oktober vi reserverat platser hos Anna och Leif Forsberg, Nyåker i Östervåla. Kontaktuppgifter finns i kalendariet.

 

Nya valpar

År 2020 registrerades det 57 irländska terriervalpar – en viss ökning från de föregående åren. Det är också fortsatt en hög efterfrågan på valpar, vilket i sig är glädjande. Många förfrågningar kommer från tidigare ägare och personer som vill ”byta ned sig en storlek” på hund. Styrelsen vet att våra ansvarsfulla uppfödare tar väl hand om dess förfrågningar.

Styrelsen noterar med glädje och tillfredsställelse att det sker promenader och andra aktiviteter i vårt avlånga land. Fortsätt med det!

Besvara vår medlemsenkät! Vi vill höra Din åsikt om verksamheten. Kom igång!

Styrelsen genom ordförande Lennart

 

2021-03-03

Nu finns alla handlingar inför det inställda/framflyttade årsmötet utlagda här på hemsidan. Som jag skrev tidigare att ambitionen var att dessa skulle läggas ut den 15 februari, men så blev det inte. Anledningen till denna försening var att vi ville att årsredovisningen skulle vara underskrivna av alla ordinarie ledamöter. Denna exercis tog längre tid än beräknat. Något vi lär oss till nästa år. Då ska vi ha ett årsmöte som behandlar de två sistlidna åren. Då om inte tidigare hoppas jag att vi kan ha en diskussion om föreningens verksamhet och hur den ska organiseras. Den som har synpunkter och vill framföra dem redan nu är välkommen att skriva till oss i styrelsen.

Styrelsen sammanträder den 4 mars, nu på torsdag. Ärenden på föredragningslistan blir naturligtvis att diskutera hur vi ska ordna med verksamheten nu med ökande restriktioner. Vi kommer noga att följa utvecklingen för att kunna avgöra huruvida aktivitets- och utställningshelgen den 28 – 29 augusti kan genomföras. Vi kommer också att sjösätta en medlemsenkät som jag hoppas att ALLA besvarar. Svaren är viktiga för framtiden.

Fortsätta att träffas på promenader och andra aktiviteter. Det är viktigt för oss alla, både hundar, mattar och hussar. Tag hand om er och var försiktiga! Ni har väl köpt vårt specialdesignade munskydd från IT-shopen?

Ordförande Lennart

 

2021-02-18

Hej alla medlemmar i föreningen!

Nytt år nya möjligheter och nya insatser…

Årsmötet är som alla säkerligen har observerat flyttat till nästa år. Det betyder att styrelsen sitter kvar under 2021 och att årsmötet 2022 kommer att behandla verksamheten för åren 2020 och 2021. Väl optimistiskt planerade styrelsen att publicera verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse samt budget och verksamhetsplan för 2021. Vi klarade det inte. Vi var för tidsoptimistiska. Vår webbmaster, Anne, har väntat på handlingarna, men är helt utan förskyllan för dröjsmålet.   Bokslutet cirkulerar mellan styrelseledamöterna för underskrift. Det är förvisso redan fastställt av styrelsen. Nu lägger vi ut verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen, under fliken ”Årsmöte”. Övriga handlingar ska finnas tillgängliga inom en snar framtid.

Det är styrelsens förhoppning att vi kan genomföra det som vi har föresatt oss att göra. Just nu ser det inte alltför hopp fullt ut, men vi ska noga följa ut- (av-)vecklingen av coronarestriktionerna och vara beredda att sätta igång. Det viktigaste är att alla som kan och har lust reserverar den 28 och 29 augusti för en aktivitets- och utställningshelg. Styrelsen återkommer med information om plats och planerade aktiviteter. Vi anser att det är viktigt att det åtminstone finns ett tillfälle där alla hugade medlemmar har möjlighet träffas och lära känna varandra trots avstånden i vårt avlånga land.

Styrelsen gläds åt alla er tappra som samlas på olika ställen i landet för promenader med era hundar. Det är så fantastiskt att läsa om era träffar på Facebook och i Röda Hund. Föreningen är beredd ”stötta” detta genom att mot kvitton ersätta för fika eller krovgrillning. Så sätt igång! Två irländare räcker för en gemensam aktivitet…

Ta hand om er därute, snart blir det varmare!

Ordförande Lennart
 

2021-01-22

Nytt år, men inte särskilt många nyheter. Corona-restriktionerna gäller fortfarande. SKK:s centralstyrelse har beslutat:

 • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
 • Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
 • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
 • Länsklubbarnas utställningar är inställda t.o.m. 25 april. 

Detta påverkar naturligtvis föreningens verksamhet. Vid torsdagens styrelsemöte (21 januari) diskuterade styrelsen arrangerandet av årsmötet för 2021. Enligt den kallelse som finns på hemsidan ska vi hålla ett årsmöte som ett förenklat årsmöte på webben under tre dagar: 26, 27 och 28 februari. Förberedelserna är i full gång. 

Dock med tanke på det ringa intresse som låga deltagarantal vid fjolårets möte har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till 2022. Genom beslut av SKK och Svenska terrierklubben finns denna möjlighet för de föreningar, som 2020 hade ett fysiskt årsmöte. Detta innebär att mandatperioden förlängs fram till 2022 de ledamöter vars mandatperiod skulle utgå i år. Sedvanliga årsmöteshandlingar: verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under fliken för årsmötet från och med den 15 februari. 

Vi hoppas att restriktionerna hävs under våren/försommaren. Det finns mycket att hämta in: avels-och uppfödarkonferens, aktivitets- och utställningshelg, hundpromenader och andra aktiviteter tillsammans. 

Härda ut, var försiktiga!

Ordförande Lennart
 

2020-12-11

Styrelsen hade ett möte den 10 december. Man kan fundera över varför styrelsen träffas så ofta. Jag tycker att det finn nu, särskilt i dessa tider, att upprätthålla kontakten med alla ledamöter, och vi är ju inte så många.

Verksamhetsplanen för 2021 var naturligtvis en huvudfråga. Vi vill fortfarande få inspel till denna.

Under nästa år kommer vi att anordna BPH. Det är angeläget att vi får så många hundar som möjligt till BPH. Vi har ett bokat datum den 2 oktober hos Anna och Leif Forsberg, Nyåker i Östervåla. Vi återkommer med bokade tider för andra delar av landet. Att tiden är bokad innebär att föreningens medlemmar har förtur. Sedan går det naturligtvis att anmäla sig på tider som är lediga hos andra arrangörer.

Vi kommer att genomföra medlemsenkäten under våren 2021. Viktig för föreningens framtid. Styrelsen vill höra just era åsikter och tankar. Det går ju också bra att utanför enkätkonceptet höra av sig direkt till styrelsen i någon fråga.

Hälso- och avelskonferens ska vi genomföra. Vi ska diskutera hälsoläget mot bakgrund av vår enkät och vi ska diskutera aktuella avelsfrågor. Alla är välkomna!

Jag hoppas också att vi kan anordna en aktivitetshelg och i samband med denna vår rasutställning. Kevin Anderson är fortfarande villig att döma, men det beror naturligtvis på Corona-läget

Första året som ordförande förföreningen blev inte riktigt som jag hade tänkt mig…Men vad blir det? Jag är glad att arbeta tillsammans med en målveten styrelse. Vi vill fortsätta att förvalta rasen. Tack alla för detta. Ett verkligt tack ska också riktas till vår hälso- och avelskommitté, webbredaktör, FB-ansvarig och alla andra som bidrar till vår förening.

Jag önskar er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Ordförande Lennart
 

2020-11-15

Styrelsen hade sammanträde den 12 november. En punkt var förberedelser för årsmötet, som måste hållas digitalt enligt SKK:s rekommendationer. Se kallelsen under fliken Föreningen/Årsmöte 2021. Verksamhetsplanen diskuterades. Alla inspel till verksamhetsplanen mottages tacksamt till undertecknad. Vi ska genomföra en digital medlemsenkät för att samla in era åsikter och förslag beträffande föreningen. En annan viktig aktivitet är att vi vill under året anordna en hälso- och avelskonferens. Där ska vi bland annat muntligt redovisa och diskutera resultatet av hälsoenkäten. Svaren bearbetas och analyseras för närvarande. Vi hoppas också, restriktioner mildras att kunna genomföra vår inofficiella rasspecial. Kevin Anderson vill gärna komma under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till svenska och brittiska smittskyddaregler.

Röda Hund. Årets sista nummer har glädjande nog varit lätt att fylla. Vår redaktör Maritha gör ett jättejobb! Stort tack. Tack också för alla bidrag! Några bidrag får vänta till nummer 1 /2021. Vi saknar dock regelbundna annonsörer. Nästa år kommer vi att planera för ett tema i varje nummer. Kom gärna med förslag till Lena Christensson och Susanne Elow som ingår tidningskommitté.

För styrelsen genom Lennart Ståhle, ordförande.
 

2020-10-03

Irländarvänner och medlemmar!

Jag hoppas att nia alla är friska och vid gott mod. Ser på FB trevliga aktiviteter och fina söta hundar. Kom och berätta om det i Röda Hund också!

Vi hade styrelsemöte torsdagen den 1 oktober. Inga omvälvande beslut fattades. Men…

Vi kunde konstatera en mycket bra svarsfrekvens på hälsoenkäten. Hela 203 svar har kommit in. Tack för det. Dessa blir ett utmärkt underlag för vårt fortsatta arbete med avels- och hälsofrågor. Låt mig vara tydlig med att det inte är föreningen eller SKK som styr över avelsfrågorna. Det är den enskilde uppfödarens ansvar att göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Föreningen kan följa utvecklingen och komma med observationer och i vissa fall rekommendationer, som inte är tvingade.

Styrelsen tog också upp till diskussion det faktum att vi trots påminnelser och förfrågningar inte lyckats få till en valberedning. Det innebär att styrelsen får ta sitt ansvar för föreningen och fungera som valberedning. Inte helt idealiskt. Situationen inför årsmötet den 27 februari är följande: För nyval är posten som ordförande, samt val av två ledamöter och två suppleanter. Samt revisorer. Jag förväntar mig att det kommer förslag till de vakanta platserna till styrelsen. Oviljan att inte fungera som valberedning får mig att fundera över om vi ska ha en förening eller inte. Men det är inte upp till mig att besluta….

På styrelsemötet diskuterade vi också verksamheten för 2021. Vi ska anordna en aktivitets- och utställningshelg i slutet av augusti. Som i år kommer Kevin Anderson att döma utställningen. Vi ska också anordna en avels- och hälsokonferens, öppen för alla. Under året ska vi också genomföra en medlemsenkät om våra aktiviteter och hur vi ska kommunicera med er alla. Är till exempel det optimalt / bäst att publicera Röda Hund fyra gånger per år? Kan man tänka sig att Röda hund blir en årsbok och att medlemmarna får nyheter per email? Ja det är frågor att fundera över.

Så till sist: Röda Hund väntar ivrigt på era bidrag. Manusstopp är den 10 november.

Ha det gott!

Ordförande Lennart

 

2020-09-24

Hej alla medlemmar i föreningen!

Nyhetsblogg låter kanske lite förmätet eftersom det inte finns så många nyheter att rapportera.

En god nyhet: vi har hittills fått 179 svar på hälsoundersökningen. Det är en mycket bra svarsfrekvens, men vi skulle gärna få fler svar för en bättre representativet. Så skynda på och svara. Undersökningen är anonym och den är öppen för alla, även för dem som inte är medlemmar i föreningen. Hjälp oss så att ännu fler svarar. Påminn valpköpare, vänner och bekanta.

En mindre god nyhet: (kanske ingen nyhet). Det har inte inkommit några förslag på ledamöter i en valberedning och vi styrelsen har också gjort fruktlösa försök att övertala medlemmar runt om i landet. Ingen vill. En sista utväg som vi har är att styrelsen själv kommer med ett förslag för nästa styrelse på årsmötet den 27 februari. Det är ingen idealisk situation, men under rådande omständigheter är det en utväg.

Röda Hund. Vi väntar på bidrag från er. Sätt tassarna på tangenterna och skriv. Inget är för oviktigt eller ointressant. Kom också ihåg att julannonsera. Manusstopp är den 10 november. Inte så långt dit. Finns det någon som har tips på företag som kan tänkas annonsera i Röda Hund så tar vi gärna emot det.

Styrelsen har sitt sammanträde den 1 oktober. En viktig punkt är nästa års verksamhetsplan och en medlemsenkät. Kom gärna med inspel och synpunkter!

 

2020-09-14

Hallå alla medlemmar!

Jag är väldigt glad över att vi redan efter en vecka har fått många svar på hälsoundersökningen. Hittills har det kommit 129 svar – ett mer än det totala antalet för fyra är sedan. Tack alla som har bidragit! Fortsätt att skicka in svar. Ju fler svar desto större relevans.

Valberedning. Vid årsmötet i februari lyckades vi inte samla namn till en valberedning. Meningen var att vi skulle välja en sådan på vår IT-helg i slutat av augusti. Så blev inte fallet. Nu får vi utse en valberedning på ett digitalt möte. Men vi behöver kandidater som ställer upp. Trots att jag har frågat ett stort antal medlemmar så finns det ingen som är hågad. Märkligt. Kom nu fram med förslag på namn så kan vi starta ett valförfarande på nätet. Förslag kan skickas till vår sekreterare Karin: karin@stallair.se. Vi vill få förslag före den 25 september.

Visst vi ni bidra till Röda Hund? Vi vill gärna få era berättelser om era hundar och vad ni hittar på med dem. Det kan vara utställning, prov eller övningar. Var med och dela med era upplevelser och erfarenheter! Ni kanske har förslag på företag som kan tänka sig att annonsera i Röda Hund eller på hemsidan. Förslag tack! Glöm inte heller att julannonsera i Röda Hund.

Och så en påminnelse: Teckningstävlingen för barn under 12 år. Vi ser fram emot all fina bidrag.

Nästa styrelsemöte har vi den 1 oktober. Finns det något som styrelsen bör ta upp så hör av er!

Styrelsen genom ordförande

Lennart

 

2020-09-07

HÄLSOUNDERSÖKNINGEN!

Föreningens hälsoundersökning är nu publicerad. Det finns länk till den både här på hemsidan och på Facebook. Undersökningen är öppen för alla både dem som är medlemmar och för dem som inte är medlemmar. Det är angeläget att så många som möjligt svarar för att vi ska kunna få en heltäckande bild av hälsoläget i populationen av irländska terriers.

SVARA DÄRFÖR. TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Ordförande Lennart

2020-08-27

Sommaren är kort även om det mesta faktiskt inte har regnat bort i år. Jag hoppas att alla har haft det gott över sommaren.

Styrelsen hade sitt första möte igår (26 augusti) kväll. Verksamheten är ju ganska stillastående för närvarande. Dock kunde vi konstatera att lovvärda aktiviteter såsom agility, promenader m.m. faktiskt äger rum.

Det viktigaste som kommer att ske i föreningens namn under hösten är hälsoenkäten. Information kommer att finnas i Röda Hund, som utkommer de närmaste dagarna. Det är viktigt att vi får så många svar som möjligt. Enkäten är därför öppen för alla, medlemmar och icke-medlemmar. När enkäten öppnas kommer det att finnas information på hemsidan och på Facebook. Länk till enkäten kommer att finnas på hemsidan.

Vi bör välja en valberedning under hösten. Första steget är att få fram förslag på kandidater. Andra steget är att välja dem. Detta kommer att ske enligt SKK:s rekommendationer. Men först alltså kandidater. Förslag kan skickas till vår sekreterare Karin: karin@stallair.se. Vi vill få förslag före den 25 september.

Styrelsen diskuterade också verksamhetsplanen för 2021. Vi beräknar att årsmötet ska äga rum den 27 februari. Formell kallelse med plats kommer senare. 

Viktiga inslag i verksamhetsplanen som diskuterades var

 • Aktivitets- och utställnings helg. Planeras äga rum 28 – 29 augusti. Plats meddelas senare. Domare för vår utställning blir Mr. Kevin Anderson.
 • Avels- och hälsokonferens.
 • Ökning av deltagare i BPH.
 • Informationsinsatser för att göra rasen mer känd.
 • Uppmuntran och stöd till lokala aktiviteter.

Styrelsen tar gärna emot synpunkter och ytterligare förslag till nästa års verksamhet.

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 oktober. 

Till sist: Kom ihåg vår teckningstävling för barn upp till 12 år. Vi väntar ivrigt på bidrag att publicdera i Röda Hund!

Styrelsen genom ordförande Lennart

 

2020-08-19

Stockholm Hundmässa ställs in!

SKK:s Centralstyrelse har beslutat att ställa in Stockholm Hundmässa 2020. Mer om beslutet finns på länken: https://www.skk.se/?newsitem=170547

Ordförande Lennart 

 

2020-07-22

Hej irländarvänner!

Kanske är det fel att kalla detta för ”nyhetsblogg” för det finns inte så värst mycket nyheter att komma med just nu.

När det gäller utställningar och coronapandemin har säkert många redan noterat att länsklubbsutställningar är inställda fram till och med slutet av oktober. Det betyder att den internationella utställningen i Växjö (30 oktober – 1 november) och Stockholms ”hundmässa” (12–13 december) beräknas ske enligt plan. Personligen har jag svårt att se det nu när vi har nåtts av beskedet att till och med Nobel-festligheterna är inställda. I övrigt gäller tidigare rekommendationer: några förändringar i förbudet att vid offentlig tillställning samla mer än 50 personer har inte skett.

I vår omvärld ser vi flera inställda utställningar. World Dog Show i Madrid är flyttad till 17 – 20 december. Med tanke på smittläget i Spanien verkar detta optimistiskt. Flera stora engelska utställningar är också inställda under hösten.

Men det finns andra aktiviteter än utställningar så har ni inte försökt är det bara att ta sig samman och börja. Varför inte kantarellsök? Det finns irländare som är busbra på det.

Lite påminnelser:

 • Glöm inte bort teckningstävlingen för barn under 12 år. Tiden för deltagande går ut den 1 oktober. Resultaten publiceras i Röda Hund nr. 4.
 • Manusstopp för Röda Hund är den 10 augusti. Kom med ett bidrag!
 • Nästa styrelsemöte är den 26 augusti. Finns det någon fråga till styrelsen?
 • Vi ska anordna ett digitalt föreningsmöte för att utse valberedning. Kom med förslag till ledamöter!

Med vänliga hälsningar, er förbundne ordförande

Lennart

 

2020-06-30

TERRIERFULLMÄKTIGE har nu skett och under rådande omständigheter förlöpte det bra via nätet söndagen den 28 juni.

Styrelsen hade i förväg diskuterat punkter som jag skulle ta upp. Det gjorde jag men med väldigt litet gensvar.

Den första punkten handlade om varför inte fullmäktigehandlingarna fanns tillgängliga på nätet för alla medlemmar. Denna fråga möttes av totalt oförståelse av den sittande ordföranden och årsmötesordföranden. Man hävdade att eftersom det var ett fullmäktige så var handlingarna tillgängliga för delegater, som i sin tur kunde sprida dem. För mig är en sådan inställning obegriplig och strider mot all föreningstradition i Sverige. Transparens och delaktighet är honnörsord.

Verksamhetsberättelsen är grunden för att kunna bedöma hur väl styrelsen har skött sitt uppdrag. Tyvärr kan man konstatera att den föreliggande verksamhetsberättelsen var väl summarisk på en del punkter. Det var inte möjligt att utläsa hur många remisser man har besvarat från SKK och dessas innehåll. Vidare hade det t.ex. varit intressant att ta del av antalet ansökningar om domarauktorisation och hur många som har tillstrykts respektive avstyrkts. Tyvärr kan man konstatera att den sittande styrelsen eller övriga delegater inte tyckte att det var väsentlig information

En annan fråga som jag tog upp vid mötet var expansionen av antalet raser som numera inkluderas i terriersgruppen. 1970, för femtio år sedan inräknades 26 terrierraser till terriergruppen. Det senaste tillskottet var då ceskyterrier. Greve Björn von Rosen, skriver i ”Terrierboken”: Vi ha i det föregående sett, hur alla de egentliga terrierna (jag bortser avsiktligt från sådana absurditeter som Boston, Lhassa och Kongo terriers, vilka varken till typ eller ursprung bort hänföras till terriergruppen) stamma från en och samma källa, den gamla engelska jaktterriern. Det är dennes mod, skärpa och jaktiver som ligger till grund för alla dessa i formen varierande utflöden av ”terrier character”.

Idag finns det, enligt verksamhetsberättelsen 37 så kallade ”terrierraser”. En ganska betydande expansion. Min fråga till styrelsen var huruvida det finns djupare kynologiska överväganden att uppta en så kallad ”ny ras i terriergruppen”? Vilka är skälen till att det blir så? Denna fråga ville styrelsen och övriga delegater över huvud taget inte diskutera. Pinsamt för en specialklubb. Det finns enligt min mening anledning att ifrågasätta denna expansion av terriergruppen.

Airedaleterriergillet (ATG) hade en intressant motion om att utöka möjligheterna för terriers att delta i jaktklass med meriter utöver kravet på ”Lägst 3:e pris på grytjaktprov” vilket framstår som okunnigt och nonchalant. Vilken av de mera högbenta terrierraserna klarar av detta? Jag fick igenom ett tilläggsyrkande att styrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att se över kraven för deltagande i jakt-/bruksklass för terriers. Regler ska diskuteras och ses över och detta är regler som behöver en översyn.

Så var årets terrierfullmäktige till ända. Ny ordförande är Johan Norgren och Rickard Hagström blev invald som första suppleant. Välkommen vi ser fram emot Dina insatser Rickard!

Styrelsen hade sitt möte den 24 juni. Huvudagendan var naturligtvis Terrierfullmäktige. Därutöver beslutade styrelsen att inte föra några listor över bästa irländska terrier vare sig det gälle utställning eller prov. Vi tar nya tag nästa år.

Gå ut nu och gläds åt vädret, hundarna och ta hand om er själva. Ha en skön sommar. Vi ses i början av hösten. Styrelsens nästa möte är den 26 augusti.

Tvätta framtassarna och ha det bra!

Ordförande Lennart 

 

2020-06-11

Rapport från styrelsens möte den 10 juni

Vi hade planerat med Mats hjälp ett videomöte, men tekniken ville inte riktigt så vi fick byta till den vanliga telefonkonferensen. Lite trist. Det hade varit roligt att se nyllena på styrelsens ledamöter också och inte bara höra rösten.

Vi konfirmerade beslutet att ställa in helgen i Ånnaboda. Men vi kommer att göra en ny satsning nästa år. Så var beredda!

Vi diskuterade de kommande årens rasutställningar och kom fram till ett enigt beslut att vår officiella utställning (med certifikat) ska ske 2024 då klubben blir 40 år! Utställningar fram till dess kommer att vara inofficiella.

Styrelsen noterade att det sker en hel del spontana aktiviteter ute i vårt avlånga land. Det gläds vi åt och vill gärna på något sätt stötta dessa genom att ekonomiskt bidra till fika, korvgrillning etc. Men det ska vara tydliga medlemsaktiviteter. Vi söker också nya krafter som kan vara ”värdar” olika aktiviteter i föreningens namn. Ta gärna kontakt med BamBam Westberg och diskutera detta (bambamwestberg@gmail.com).

Inför hälsoundersökningen som planeras av avels-och hälsokommittén ska vi köpa in en licens för enkätverktyget ”SurveyMonkey”. Licensen är ettårig och vi kommer även att under året genomföra bland annat en medlemsenkät. De som har synpunkter och förslag beträffande hälsoundersökningen kan vända sig till någon i kommittén. Vår målsättning med hälsoundersökningen är att den ska inkludera så många hudar som möjligt, även icke-medlemmars.

Antalet medlemmar och hur vi ska kunna behålla dem och rekrytera nya vår en självklar punkt för diskussion. Vi står och stampar på cirka 250, men visst skulle det vara bra med fler. Alla måste hjälpas åt för detta!

Röda Hund är alltid en punkt på dagordningen. Vi kunde konstatera att Maritha Andersson gör ett jättebra jobb som redaktör. Men tidningen skriver inte sig själv. Så kom med bidrag! Roligt är att vi har lyckats få Agria att annonsera. Vi fortsätter att leta villiga annonsörer.

Ja det var huvudpunkterna på styrelsemötet. Till sist kunde vi konstatera att årets Terrierfullmäktige sker i digital form den 28 juni. Föreningens representant är jag, ordförande Lennart. Rapport kommer i denna blogg.

Trevlig sommar och njut av sol och värme!
 

2020-06-01

Hej alla medlemmar och andra som läser det här!

Trots allt är det härliga tider nu med värme och sol. Jag är inte särskilt religiös av mig men så här år kommer jag alltid att börja nynna på den välkända psalmen som lyder:

”I denna ljuva sommartid
gå ut min själ
och gläds dig vid
den store gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor” 

Ja det finns mycket glädjas år så här års. Nu är grönsakslandet sått, jordgubbarna blommar. I dungarna sjunger svarthättor, härmsångare, trädgårdssångare och andra ivriga för att hylla sommaren och värmen. På kvällarna hör jag morkullorna sträcka över huset och enkelbeckasinen gör sina loopar. 

Men visst saknar vi aktiviteter. Utställningar, tävlingar och prov. Jag läser i den internationella hundpressen hur bland annat The Irish Kennel Club har ställt in alla utställningar för 2020. Det börjar nog bli en realitet här i Sverige också även om SKK verkar tveka i det längsta. 

SKK har beslutat att ställa in samtliga länsklubbsutställningar fram till och med den 31 augusti. Även länsklubbsutställningar efter den 31 augusti ställs in. Mer vad som gäller går att läsa på SKKs hemsida: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/ 

Men visst går det att träffas, promenera med våra fyrbenta rödingar och ha en hel del skoj i begränsade grupper. Vår FB-sida vittnar om allt det som händer. Föreningen vill stötta aktiviteter med ITs och vi är villiga att sponsra med fika, korvgrillning etc.  Enda kravet är att ni skriver om det i Röda Hund.

VI SÖKER NY AKTIVISTER SOM KAN VARA MED OCH PÅ NÅGOT SÄTT KNYTA SAMMAN ALLA MEDLEMAR! TVEKA INTE UTAN ANMÄL ER TILL MIG ELLR NÅGON I VÅR AKTIVITETSKOMMITTÉ.

Er ordförande Lennart  

 

2020-05-16

Vi är inte ensamma 

Hej alla irländarvänner.
Jag tror att många har en slags abstinens så här års när det skulle ha funnits så många utomhusaktiviteter: agility- och lydnadstävlingar, utställningar. och annat som vi brukat vara upptagna med så här års. Ser man ut över den internationella kynologiska världen så ser bilden ut densamma. Jag ser att Irish Terrier Association har ställt in sin championship show, sin open show och fun day. Den anrika utställningen i Belfast (både en general Ch. show och utställning för Northen Ireland Irish Terrier Club) i september är inställda.  

Vi är inte ensamma många av våra vänner i utlandet befinner sig i samma situation. Men vi har våra fina hundar och vi har våra nära vänner som vi kan umgås med. Trots viss isolering går det att fortsätta med viss verksamhet under kontrollerade former. Det är till exempel viktigt att unga valpar tränas och socialiseras och vi kan fortsätta träna. Promenader går ju bra också bara man är i mindre grupper och ser till att hålla avstånden. Ge inte upp hoppet! Vi tar oss igenom det här och gläds åt våra röda fyrbenta vänner. Kom ihåg: "Dogs have owners - Irish Terriers have servants". 

Ordförande Lennart
 

2020-05-06

Aktivitets- och utställningshelgen den 29 - 30 augusti är inställd

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse har med anledning av Covid-19 epidemin belsutat att förbjuda anordnandet av utställningar och andra arrangemang med mer än 50 personer fram till och med den 31 augusti. Det innebär tyvärr våra arrangemang i Ånnaboda den 29 - 20 augusti måste ställas in. Styrelsen gör vidare bedömningen att detta förbud kan komma att förlängas. Därför får vi istället satsa på 2021. Vi återkommer med andra aktiviteter under hösten där vi kan träffas i grupper om 10 personer. Var rädda om er alla!

Styrelsen genom ordförande Lennart 

2020-04-30

Hej alla medlemmar!

Hälsningar från styrelsen. Vi hade ett telefonmöte igår kväll. Stämningen var god trots alla svårigheter i omvärlden. Utsikterna inför hösten börjar inte att se så ljusa ut. Vi kan se hur utställningar och andra arrangemang ställs in nationellt och internationellt. Fortlöpande information kommer här, men finns också på SKK:s hemsida.

Styrelsen diskuterade den fortsatta planeringen av utställnings- och aktivtetshelgen i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Planeringen fortsätter. Under aktivitetsfliken finns det information och mer kommer i slutet av nästa vecka och i Röda hund. Aktivitetskommittén har tillsammans med utställningsansvarig gjort ett bra och intressant program för båda dagarna som kommer att passa och tilltala många.

Avels- och hälsokommittén har nu tre ledamöter. Igår utsäga Anette Bodin, kennel Rubinette, till ledamot. Birgitta Sköld, ”Redwire” och Annica Vänje, O'Rowanne är ledamöter sedan tidigare. Förutom att följa avelsarbetet och hälsoläget inom rasen har kommittén fått till uppdrag att genomföra en digital hälsoenkät under hösten 2020. Mer om det kommer senare.

Nummer två av tidningen börjar få en struktur. Men det saknas bidrag från er medlemmar. Tveka inte utan skriv om era hundar och vad de och ni hittar på. Vi letar också efter annonsörer för att stödja ekonomin. Om det är någon inom föreningen som känner till ett företag som kan tänkas vilja annonsera så hör av er till redaktör Maritha.

Styrelsen beslutade även att anordna en tecknings- och berättartävling för alla barn under 12 år. Temat är ”Min bästa irländska terrier”. Bidrag till tävlingen kan skickas in till sekreteraren fram till och med den 1 oktober. Vinnare och bidragen presenteras i Röda Hund nummer 4.

Nästa styrelsemöte hålls den 10 juni. Hör av er om ni vill att styrelsen ska ta upp en fråga!

BPH. Fortfarande har inte 200 irländare genomgått BPH. När så många har gjort det görs en 200-analys av resultaten för rasen. Den senaste 200-analysen som har genomförts är för soft coated wheaten terrier. Den finns publicerad på SKK:s hemsida. Med tanke på den gemensamma bakgrunden för våra raser så är det intressant läsning, både för uppfödare och ”vanliga” hussar och mattar.

Ordförande Lennart

 
2020-04-22

Svinto
I veckan nåddes vi av nyheten att fine gamle Svinto har lämnat detta jordeliv. Han blev 14 år. Jag kommer alltid att förknippa Svinto med föreningens rasmonter på Stockholmsmässan. Han stod där tillsammans med matte Lotta och husse Bengt och gjorde en enastående PR för vår ras. Han var en verklig gentleman men också full av hyss. Det är många i Stockholmsområdet som har mött Svinto med matte och husse på irländarpromenaderna där han var en välkänd och uppskattad profil. Tack Svinto för vad Du har gjort för vår ras. Vi tänker på Dig, matte och husse.
 
2020-04-15
 

Till medlemmarna i Svensk Irländsk Terrierförening!

Det är en svår tid nu med restriktioner, inställda utställningar och andra inställda aktiviteter som vi alla hade sett fram emot nu när vårsolen tittar fram. Med gläds åt att vi har våra fyrbenta röda galningar som är fulla av upptåg och hyss.

I nuvarande läge gäller SSK centralstyrelses beslut att alla klubbaktiviteter ska ställas in fram till och med den 31 maj. Men samtidigt kan man se att flera länsklubbar väljer att ställa in sina planerade utställningar. Nu senast har det meddelats att Nordic Show i Alfta den 27 – 28 juni är inställd. Troligt är att SKK kommer med ett förnyat beslut i slutet av april.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 sträcker sig fram till och med den 31 december 2020. Om situationen förbättras kan dessa föreskrifter dock upphävas tidigare. 

Det börjar med andra ord se ganska mörkt ut med möjligheten att genomföra vår aktivitets- och utställningshelg i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Vi fortsätter dock planeringen men med beredskap på att ända eller ställa in.

Styrelsens nästa möte är den 29 april. Finns det frågor som Du vill att styrelsen ska behandla så hör av Dig till mig Lennart, ordförande: (stahlelennart@gmail.com) eller till Karin sekreterare: (karin@stallair.se).

Till sist ta hand om varandra och hundarna. Njut av vårens ankomst, den är efterlängtad trots allt! Och: glöm inte att tvätta framtassarna!

Lennart, ordförande.

 
2020-04-06

Medlemmarna i Svensk Irländsk Terrier förening!

Inställda utställningar och andra aktiviteter. Ja det är naturligtvis trista men nödvändiga besked under rådande omständigheter. SKK har nu meddelat att utställningen, Nordic Show, i Alfta den 27 – 28 juni är inställd. Det betyder också att de restriktioner som tidigare meddelats och finns här ovan kommer att gälla åtminstone juni månad ut. Dock gör man bedömningen att BPH kan fortsätta som tidigare om det kan anordnas under de rådande restriktionerna.

Styrelsen hade sitt telefonmöte den 25 mars. Vi beslutade då att fortsätta planeringen av utställnings- ock aktivtetshelgen i Ånnaboda den 29 – 30 augusti. Mer information finns under fliken utställning och i kalendariet.

Styrelsen har också inrättat och tillsatt fyra kommittéer. Avsikten är att bredda och involvera fler medlemmar i föreningens verksamhet. De kommittéer som har inrättas är

 • Avel och hälsa. Uppgiften består i att nationellt och internationellt följa frågor som är av vikt för avelsarbetet och hälsoläget inom rasen. Det ska också planeras för en digital hälsoenkät. Mer om det senare. Kommittén ska också ansvara för att följa upp den rasspecifika avelsstrategin.
 • Akltivitetskommitté. Kommitténs uppgifter består i att planera och genomföra olika aktiviteter inom föreningen. Kommittén kan samarbeta med enskilda eller andra sammanslutningar inom SKK-organisationen.
 • Utställningskommitté. Kommitténs uppgifter består i att planera och genomföra rasspecialen och eventuellt andra utställningar i klubbens regi. Kommittén ska i god tid särskilt bevaka behovet av en officiell utställning. Beslut att inbjuda domare fattas av styrelsen på förslag av kommittén.
 • Redaktionskommitté. Kommitténs enda och viktiga uppgift är att vara redaktören behjälplig med artiklar och annat material (annonser m.m.) till tidningen.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 29 april. Om Du vill att styrelsen ska ta upp en fråga så hör gärna av Dig till mig, ordföranden (stahlelennart@gmail.com) eller till vår sekreterare Karin Altahr-Cederberg (karin@stallair.se).

Med vänliga och hälsningar och en önskan att vi alla håller oss friska på två eller fyra ben!

Lennart Ståhle

 
2020-03-19
 
Hej alla medlemmar i föreningen!

Just nu befinner vi oss alla i en svår situation. Vi vet inte hur länge utställningar och andra sociala hund-aktiviteter kommer att vara inställda på grund av corona-epidemin. Det är inte bara i Sverige som utställningar är inställda. Jag hade siktet inställt på National Terrier Ch. Show den första lördagen i april, men den blir inte av. Det blir inte heller mitt domaruppdrag på Lancashire Sporting Terrier i maj. 
 
Årets Terrierfullmäktige är också framflyttat till ett senare datum. Till när vet vi för tillfället inte.  
 
Corona-epidemin kan också få konsekvenser för vår planerade utställnings- och aktivitetshelg den 29 -30 augusti på Ånnaboda utanför Örebro. Styrelsen ska dock fortsätta med planeringen. Mer information kommer efter styrelsemötet den 25 mars. Planeringen i sig orsakar inga kostnader för tillfället och vi kommer naturligtvis att noggrant följa utvecklingen för att vara beredda för de möjliga två scenarios. 
 
Så ta det nu lugnt och var försiktiga i det dagliga livet. Men gläds åt att vi har våra härliga irländare att ta hand och gå på promenader med i det begynnande vårvädret. 
 
Med hälsningar till både fyr- och två beningar
Lennart, ordförande