Nosework

Enligt ett styrelsebeslut i SITf skall tävlingsresultat som önskas tillgodoräknas för kvalificering till Årets AgilityIT, Årets BruksIT, Årets LydnadsIT, Årets NoseworkIT, Årets RallylydnadsIT och Årets ViltspårsIT vara insända till respektive ansvarig senast den 31 december samma kalenderår. För sent inkomna resultat tillgodoräknas inte.

Ansvarig noseworkresultat: Gertrud Hagström