Här finns länkar till medlemmars sidor och andra sidor som kan vara intressanta.

Medlemmars sidor

 

 
Asta
Jonna
Alcaphi (Norsk Kennel)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkända uppfödare av Irländsk

Terrier

     
Lista över godkända uppfödare    
     
     
     
     
     
     
     
     

Andra sidor

 

   
Svenska Kennelklubben   
Svenska Terrierklubben  
SKK Hunddata  
SKK Avelsdata  
Irländska terrierklubben i Finland
Finska Kennelklubbens avelsdata
Danska terrierklubben  
Norska terrierklubben
Irish Terrier Association UK
Tyska terrierklubben
Irländska kennelklubben 
Irländska terrierklubben i USA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkpolicy

 

   
För att få länka en sida från SITf gäller följande:  
  • Medlemmars sidor
    Du skall vara medlem i föreningen.
 
  • Andra sidor
    Hemsidan skall innehålla information som av föreningens och medlemmarnas intresse. Styrelsen förbehåller sig rätten att ta bort länken om den inte uppfyller föreningens krav.
 
  • Uppfödare
    Du skall vara medlem av föreningen och uppfylla "Regler för uppfödare inom Svensk Irländsk Terrierförening".
 
   
Sänd in din länk eller länkförslag till webmaster.