Styrelse 2020/2021

Board 2020/2021

MAILADRESS TILL FÖRENINGEN:
info@irish-terrier.se
 
Ordförande/Chairman
Lennart Ståhle stahlelennart@gmail.com

Moränvägen 1
743 94 Skyttorp
Sweden

+46(0)76 165 6413

 
Vice Ordförande/Vice Chairman 
Mats Holm mats.holm@epiroc.com 
Karlsgatan 34C
703 41 Örebro
Sweden

+46(0)73 866 5445

Sekreterare/Secretary
Karin Altahr-Cederberg
karin@stallair.se

Bagarbyvägen 10
191 34 Sollentuna
Sweden

+46(0)73 920 5080

 

Kassör/Treasurer

Karin Carlsson karincarlsson315@gmail.com

Östervägen 26B
169 53 Solna
Sweden

+46(0)70 797 7901

Ledamot - Member

Lena Christensson lena.chmarknad@outlook.com

Wetterbergs väg 9
541 36 Skövde
Sweden

+46(0)72 244 5901
Suppleant 1/Deputy  Member 1 
Susanne Elow susanne.elow@yahoo.se

Rälsvägen 3C
756 53 Uppsala
Sweden

+46(0)70 348 7938
Suppleant 2/Deputy Member 2
Magdalena Uthberg magdalena.uthberg@gmail.com

Fornbo 131
815 92 Tierp
Sweden

+46(0)70 464 3030
   

Övriga kontakter

Other contacts

Valberedning/Election committee
Sammankallande: Vakant
Ledamot 2 år: Vakant
Ledamot 1 år: Vakant
Revisor/Auditor
Christer Mattsson christer.mattsson@chrisus.se

Caroline Remula

caroline_remula@hotmail.com
Revisorssuppleant/Deputy Auditor
Niclas Sobeus niclas.sobeus@gmail.com

Pella Davies Liljeblad

pella.davies@gmail.com
Medlemstidningen Röda Hund
Member magazine     
  tidning@irish-terrier.se
Ansvarig utgivare:
Publisher
Lennart Ståhle
 
Redaktör:
Editor
Maritha Andersson
 

Sotäng 2
599 94 ÖDESHÖG
Sweden

+46(0)70 533 17 56 

Lena Christensson  
Susanne Elow  
Webbredaktör/Webmaster

Anne Sollerud

webmaster@irish-terrier.se
Avels- och hälsokommitté
  avelochhalsa@irish-terrier.se
Anette Bodin   
Birgitta Sköld  
Annika Vänje  
Aktivitetskommitté
  aktivitet@irish-terrier.se
Mats Holm                         
Bam-Bam Westberg         
Kristina Girhagen  
Annika Jonsson  
Utställningsansvarig/Utställningskommitté
Magdalena Uthberg utstallning@irish-terrier.se
Kontaktperson mot SKK/SvTek

Lennart Ståhle

stahlelennart@gmail.com
Kontaktperson mot Terrierposten & Hundsport 

Styrelsen

info@irish-terrier.se
Ansvarig rasmonter 
Stockholm:
Bam-Bam Westberg


bambamwestberg@gmail.com

Ansvarig tävlings- och utställningsresultat/Årets IT

Anne Sollerud

resultat@irish-terrier.se
Kontaktperson mot SKK för Mentalbeskrivning (MH) samt Beteende och Personlighetsbeskrivning (BPH)
Anna Forsberg info@nyaaker.se