Styrelse 2020

Board 2020

MAILADRESS TILL FÖRENINGEN:
irlandskterrierforening@gmail.com
 
Ordförande/Chairman
Lennart Ståhle stahlelennart@gmail.com

Moränvägen 1
743 94 Skyttorp
Sweden

+46(0)76 165 6413

 
Vice Ordförande/Vice Chairman 
Mats Holm mats.holm@epiroc.com 
Karlsgatan 34C
703 41 Örebro
Sweden

+46(0)70 695 4540

Sekreterare/Secretary
Karin Altahr-Cederberg
karin@stallair.se

Bagarbyvägen 10
191 34 Sollentuna
Sweden

+46(0)73 920 5080

 

Kassör/Treasurer

Karin Carlsson karincarlsson315@gmail.com

Östervägen 26B
169 53 Solna
Sweden

+46(0)70 797 7901

Ledamot - Member

Lena Christensson lena.chmarknad@outlook.com

Wetterbergs väg 9
541 36 Skövde
Sweden

+46(0)72 244 5901
Suppleant 1/Deputy  Member 1 
Susanne Elow susanne.elow@yahoo.se

Rälsvägen 3C
756 53 Uppsala
Sweden

+46(0)70 348 7938
Suppleant 2/Deputy Member 2
Magdalena Uthberg magdalena.uthberg@tele2.se

Fornbo 131
815 92 Tierp
Sweden

+46(0)70 464 3030
   

Övriga kontakter

Other contacts

Valberedning/Election committee

Valberedning ska väljas på ett medlemsmöte. Information kommer.

Sammankallande: Vakant
Ledamot 2 år: Vakant
Ledamot 1 år: Vakant
Revisor/Auditor
Christer Mattsson christer.mattsson@chrisus.se

Caroline Remula

caroline_remula@hotmail.com
Revisorssuppleant/Deputy Auditor
Niclas Sobeus niclas.sobeus@gmail.com

Pella Davies Liljeblad

pella.davies@gmail.com
Medlemstidningen Röda Hund
Member magazine
Ansvarig utgivare: Publisher
Lennart Ståhle stahlelennart@gmail.com
Redaktör: Editor
Maritha Andersson barkys.maritha@hotmail.com

Sotäng 2
599 94 ÖDESHÖG
Sweden

+46(0)70 533 17 56

 
Webbredaktör/Webmaster

Anne Sollerud

sorrel.hill@gmail.com
Avels- och hälsokommitté
Anette Bodin  anettebodin1@gmail.com 
Birgitta Sköld kennel@redwire.nu
Annika Vänje annika.vanje@yahoo.se
Aktivitetskommitté
Mats Holm                          mats.holm@epiroc.se
Bam-Bam Westberg          bambamwestberg@gmail.com
Kristina Girhagen kristina@swejump.com
Annika Jonsson propellerhaxan@hotmail.com
Kontaktperson mot SKK/SvTek

Lennart Ståhle

stahlelennart@gmail.com
Kontaktperson mot Terrierposten & Hundsport 

Styrelsen

irlandskterrierforening@gmail.com
Ansvarig rasmonter 
Stockholm:
Bam-Bam Westberg


bambamwestberg@gmail.com

Ansvarig tävlings- och utställningsresultat, Årets Tävlings- och UtställningsIT

Anne Sollerud

sorrel.hill@gmail.com
Kontaktperson mot SKK för Mentalbeskrivning (MH) samt Beteende och Personlighetsbeskrivning (BPH)
Anna Forsberg info@nyaaker.se