Styrelse 2023/2024

Board 2023/2024

MAILADRESS TILL FÖRENINGEN:
info@irish-terrier.se
 
Ordförande/Chairman
Christina Soini info@irish-terrier.se

Hävdavägen 60
276 36 Borrby

+46(0)708526662

 
Vice Ordförande/Vice Chairman 
Gertrud Hagström igehagstrom@gmail.com 
Vedbylund 731
395 90 Kalmar

+46(0)480474902

Sekreterare/Secretary

Gerd Pedersen
Raketgatan 14
224 57 Lund

info@irish-terrier.se
+46(0)706976947

Kassör/Treasurer

Elisabeth Skålberg elisabeth@btbekonomi.se

Rådjursvägen 5
464 93 Mellerud

+46(0)704938866

Ledamot - Member

Therése Åkerhielm therese.akerhielm@gmail.com

Hjulaxelvägen 96
755 97 Uppsala

+46(0)707536397
   
Suppleant 1/Deputy  Member 1 
Jan Kukkola
Vistavägen 12a
141 31 Huddinge
janne.ett@telia.com

+46(0)708760714

 
   
Suppleant 2/Deputy Member 2
Pernilla Jonsson
Trunnerup 1518
274 62 Rydsgård
peppelina@gmail.com

+46(0)709494937

 
   
Suppleant 3/Deputy Member 3

Helena Sandell
Aftongatan 54
589 53 Linköping

hlnsndll@gmail.com 
+46(0)702719557
 
   

Övriga kontakter

Other contacts

Valberedning/Election committee
Sammankallande: Bengt Jansson
bengt.204501@telia.com
Ledamot 1 år: Torben Pedersen
Ledamot 1 år: Rose-Marie Belander
Revisor/Auditor
Christer Mattsson christer.mattsson@chrisus.se

Niclas Sobeus

niclas.sobeus@gmail.com
Revisorssuppleant/Deputy Auditor

Pella Davies Liljeblad

pella.davies@gmail.com

Susanne Mendelowitz

susanne.mendelowitz@gmail.com
Medlemstidningen Röda Hund
Member magazine     
  tidning@irish-terrier.se

Ansvarig utgivare:
Publisher

Christina Soini

 
Redaktör:
Editor
Maritha Andersson
 

Sotäng 2
599 94 ÖDESHÖG

+46(0)70 533 17 56 

Webbredaktör/Webmaster

Wolfgang Mast

webmaster@irish-terrier.se

+46(0)79 33 299 29

Hälsokommitté
Karin Hindfelt avelochhalsa@irish-terrier.se
Aktivitetskommitté

Wolfgang Mast

Ulla Strandberg

Karin Troedson

aktivitet@irish-terrier.se
Utställningsansvarig/Utställningskommitté
Styrelsen utstallning@irish-terrier.se
Kontaktperson mot SKK/SvTek

Christina Soini

info@irish-terrier.se
Kontaktperson mot Terrierposten & Hundsport 

Gerd Pedersen

info@irish-terrier.se
Ansvarig rasmonter 
Stockholm:
Bam-Bam Westberg


bambamwestberg@gmail.com

Ansvarig tävlings- och utställningsresultat/Årets IT

Gertrud Hagström 

resultat@irish-terrier.se
Kontaktperson mot SKK för Mentalbeskrivning (MH) samt Beteende och Personlighetsbeskrivning (BPH)
Anne-Lie Lovrén anne-lie.lovren@telia.com