Styrelse 2019

Board 2019

MAILADRESS TILL FÖRENINGEN:
irlandskterrierforening@gmail.com
 
Ordförande/Chairman
Kristina Nordström nordstrom82@gmail.com

Järneksgatan 8
754 37 Uppsala
Sweden

+46(0)73 023 1600

 
Vice Ordförande/Vice Chairman 
Birgitta Sköld kennel@redwire.nu
Pregestadsvägen 334
275 67 Vollsjö
Sweden

+46(0)70 542 0395

Sekreterare/Secretary
Eva Kristina Burström
stinabur@gmail.com

Höders väg 15
611 50 Nyköping
Sweden

+46(0)70 546 5644

 

Kassör/Treasurer

Karin Carlsson karincarlsson315@gmail.com

Östervägen 26b
169 53 Solna
Sweden

+46(0)70 797 7901

Ledamot - Member

Mats Holm mats.holm@epiroc.com
Karlsgatan 34c
703 41 Örebro
Sweden
+46(0)70 695 4540
Suppleant 1/Deputy  Member 1 
Lena Thunell lena@thunell.se

Hasselgatan 1b
275 62 Blentarp
Sweden

+46(0)73 254 2929
Suppleant 2/Deputy Member 2
Bam-Bam Westberg bambamwestberg@gmail.com

Jaktgatan 10
115 45 Stockholm
Sweden

+46(0)70 439 8977
   

Nordiska /Nordic Representanter

Norge
Anne Sollerud sorrel.hill@gmail.com
Danmark
Vakant  
Finland
Vakant  
   
   

Övriga kontakter

Other contacts

Valberedning/Election committee
Sammankallande:  
Magdalena Uthberg magdalena.uthberg@tele2.se
Ledamot 2 år:  
Eva-Britt Breimer eva-britt@breimer.se
Ledamot 1 år:  
Anne Sollerud sorrel.hill@gmail.com

 

 
 Revisor/Auditor
Christer Mattsson christermattsson@chrisus.se

Caroline Remula

caroline_remula@hotmail.com
Revisorssuppleant/Deputy Auditor
Niclas Sobeus niclas.sobeus@gmail.com

Pella Davies Liljeblad

pella.davies@gmail.com
Medlemstidningen Röda Hund
Member magazine
Ansvarig utgivare: Publisher
Tina (Kristina) Nordström nordstrom82@gmail.com
Redaktör: Editor
Maritha Andersson barkys.maritha@hotmail.com

Sotäng 2
599 94 ÖDESHÖG
Sweden

+46(0)70 533 17 56

 
Webmaster

Christina Soini

tina.soini@hotmail.com
Hälsoansvarig
Christina Soini  tina.soini@hotmail.com
Kontaktperson mot SKK/SvTek

Tina (Kristina) Nordström

nordstrom82@gmail.com
Kontaktperson mot Terrierposten & Hundsport 

Styrelsen

irlandskterrierforening@gmail.com
Ansvarig rasmonter 
Stockholm:
Bam-Bam Westberg


bambamwestberg@gmail.com

Ansvarig tävlings- och utställningsresultat, Årets Tävlings- och UtställningsIT

Anne Sollerud

sorrel.hill@gmail.com
Kontaktperson mot SKK för Mentalbeskrivning (MH) samt Beteende och Personlighetsbeskrivning (BPH)
Anna Forsberg info@nyaaker.se