Styrelse 2018

Board 2018

MAILADRESS TILL FÖRENINGEN:
irlandskterrierforening@gmail.com
 
Ordförande/Chairman
Tina (Kristina) Nordström nordstrom82@gmail.com

Järneksgatan 8
754 37 Uppsala
Sweden

+46(0)73 023 1600

 
Vice Ordförande/Vice Chairman 
Birgitta Sköld kennel@redwire.nu
Pregestadsvägen 34
275 67 Vollsjö
Sweden

+46(0)70 542 0395

Sekreterare/Secretary
Bam-Bam Westberg
bambamwestberg@gmail.com

Observatoriegatan 9
113 29 Stockholm
Sweden

+46(0)70 439 8977

 

Kassör/Treasurer

Karin Carlsson karincarlsson315@gmail.com

Östervägen 26b
169 53 Solna
Sweden

+46(0)70 797 7901

Ledamot - Member

Eva-Britt Breimer eva-britt@breimer.se
Kockvägen 19
954 33 Gammelstad
Sweden
+46(0)70 397 6859
Suppleant 1/Deputy  Member 1 
Lena Thunell lena@thunell.se

Hasselgatan 1b
275 62 Blentarp
Sweden

+46(0)73 254 2929
Suppleant 2/Deputy Member 2
Mats Holm mats.holm@kontract.se

 Karlsgatan 34c
703 41 Örebro
Sweden

+46(0)70 695 4540
   

Nordiska /Nordic Representanter

Norge
Anne Sollerud anne@sorrelhill.com
Danmark
Kirsten Læssø hvidsisken@gmail.com
Finland
Johanna Niemelä johanna@racyred.net
   
   

Övriga kontakter

Other contacts

Valberedning/Election committee
Sammankallande:  
Magdalena Uthberg magdalena.uthberg@tele2.se
 
 

 

 
 Revisor/Auditor
Elisabeth Skålberg elisabeth@smoxkennel.se

Börje Gustafson

riveraire@telia.com
Revisorssuppleant/Deputy Auditor
Niclas Sobeus niclas.sobeus@gmail.com

Pella Davies Liljeblad

pella.davies@gmail.com
Medlemstidningen Röda Hund
Member magazine
Ansvarig utgivare: Publisher
Tina (Kristina) Nordström nordstrom82@gmail.com
Redaktör: Editor
Maritha Andersson barkys.maritha@hotmail.com

Sotäng 2
599 94 ÖDESHÖG
Sweden

+46(0)70 533 17 56

 
Webmaster

Christina Soini

tina.soini@hotmail.com
Hälsoansvarig
Christina Soini  tina.soini@hotmail.com
Kontaktperson mot SKK/SvTek

Tina (Kristina) Nordström

nordstrom82@gmail.com
Kontaktperson mot Terrierposten & Hundsport 

Birgitta Sköld

kennel@redwire.nu
Ansvarig rasmonter 
Stockholm:
Bam-Bam Westberg


bambamwestberg@gmail.com

Malmö:
Birgitta Sköld


kennel@redwire.nu
Ansvarig Agility-/Lydnads-/Rallylydnadsresultat /Årets AgilityIT / LydnadsIT/ RallylydnadsIT

Anne Sollerud

anne@sorrelhill.com
Ansvarig Bruksresultat/Årets BruksIT

Anne Sollerud

anne@sorrelhill.com

Ansvarig Utställningsresultat/Årets UtställningsIT

Anne Sollerud

anne@sorrelhill.com
Ansvarig Viltspårresultat/Årets ViltspårIT 

Anne Sollerud

anne@sorrelhill.com
Kontaktperson mot SKK för Mentalbeskrivning (MH) samt Beteende och Personlighetsbeskrivning (BPH)

Carola Holmström

info@caroholms.se