RAS - Rasspecifik Avelsstrategi för Irländsk Terrier
RAS är framtagen av rasklubben för Irländsk Terrier, reviderad år 2022.