Forskningsnyheter från Sveriges lantbruksuniversitet

 2022-02-15 

2021-12-14 

2021-10-16  

 

Ur Sveriges lantbruksuniversitets kunskapsbank

Kartläggning av rutiner vid professionell hundtandvård

Tandproblem är mycket vanligt hos hund, både tandlossning och tandfrakturer tillhör de allra vanligaste sjukdomarna hos hund. Regelbundna undersökningar och tandrengöringar utförda av veterinär och djursjukskötare utgör, tillsammans med daglig hemtandvård, grunden för en god munhälsa hos hunden, precis som att vi människor regelbundet går till tandläkare och tandhygienist.

För att undersöka rutiner vid professionell tandvård på hund skickades en vetenskapligt utvärderad enkät ut till alla Sveriges veterinärer och djursjukskötare, och besvarades av nästan 1800 personer.

Studien visade att de flesta tandrengöringar på hund görs med hunden sövd och med tillgång till tandröntgenutrustning, i enlighet med nationella och internationella riktlinjer. Drygt en fjärdedel av veterinärerna svarade dock att tandrengöring utfördes efter att hunden endast fått lugnande medel, och alla hade inte tillgång till tandröntgen trots att tänder drogs ut vid kliniken. Att utföra denna typ av ingrepp utan tillgång till röntgen innebär ökad risk för komplikationer.

Sammantaget ser forskarna ett behov av mer information till veterinärkliniker om allmänna rekommendationer vid professionell hundtandvård.

Länk till publikationen 

https://doi.org/10.1186/s13028-020-00559-7