Statuter Årets UtställningsIT

Placering    
Poäng    
Extra poäng
BIR 7      +1 för varje slagen hund i rasen
BIM 6 +1 för varje slagen hund i könet
2BH/BT    
4 +1 för varje slagen hund i könet
3BH/BT 3 +1 för varje slagen hund i könet
4BH/BT 2 +1 för varje slagen hund i könet
BIG1   +10
BIG2   +8
BIG3   +6
BIG4   +4
BIS1   +10
BIS2   +8
BIS3   +6
BIS4   +4
     
RASSPECIAL    
BIR 30  
BIM 25  
2BH/BT 20  
3BH/BT 18  
4BH/BT 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBS!

  • Valpar räknas inte och är inte underlag för någon poängberäkning.
  • Alla vuxna hundar räknas, dvs från junior- till veteranklass, även när de blir slagna och inte får CK.
  • På Terrierutställning finns inte BIG-placering.
  • Rasspecial har särskild poängsättning.
  • Endast de fem bästa resultaten under året räknas.
  • Utländska resultat räknas inte.

 

För att deltaga i konkurrensen om titeln gäller:

  • Att ägaren till hunden i fråga är medlem i SITf under det kalenderår tävlingsresultaten tillgodoräknas.
  • Utlandsregistrerade hundar får deltaga förutsatt att ägaren är medlem i SITf under det kalenderår resultaten tillgodoräknas.