Placering Hund Poäng Antal utställningar som räknas
1 Smox His Majesty

10

2
2 MerryMac Goldfinger

8

2
3 Red Wire This Is IT

1

2