Statuter Årets UtställningsIT

Placering    
Poäng    
Extra poäng
BIR 4     +1 för varje slagen hund i rasen
BIM 2 +1 för varje slagen hund i könet
2BHKL/BTKL    
1 +1 för varje slagen hund i könet
3BHKL/BTKL 1 +1 för varje slagen hund i könet
4BHKL/BTKL 1 +1 för varje slagen hund i könet
BIG1   +10
BIG2   +8
BIG3   +6
BIG4   +4
BIS1   +10
BIS2   +8
BIS3   +6
BIS4   +4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Finalplaceringar för Juniorer, Unghund och Veteraner på SvTek-utställningar ska ge poäng enligt följande:
Placering Poäng
1 4
2 3
3 2
4 1

(Detta för att uppmuntra till att ställa ut på SvTek-utställningar)

  • Finalplaceringar för Juniorer och Veteraner på SKK-utställningar ska ge poäng enligt följande:
Placering  Poäng
1 4
2 3
3 2
4 1

 (Detta för att uppmuntra till att ställa ut juniorer och äldre hundar)

  • För att delta i konkurrensen om titeln Årets Utställnings-IT gäller att ägaren till hunden i fråga är medlem i SITf vid tävlingstillfället. 
  • Utlandsregistrerade hundar får deltaga förutsatt att ägaren är medlem i SITf vid tävlingstillfället. 
  • Alla hundar ska ha fått CK för att få poäng.
  • Endast de fem bästa resultaten under året räknas.
  • Inga poäng för slagna hundar i BIG/BIS-finaler.
  • Valpar räknas inte och är inte underlag för poängberäkning.
  • Utländska resultat räknas inte.
  • Rasspecial: tillämpa samma poängberäkning som för officiell utställning. HP ska på Rasspecial ge 1 poäng.