Medlemsinformation

 

Medlemsavgift 2017

Medlemsskap i föreningen löper kalenderårsvis. I medlemsavgiften ingår tidningen Röda Hund som utkommer fyra gånger per år.

 

Betalning görs till föreningens plusgiro 93 97 24 - 1. Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningen, gärna även telefonnummer och mailadress.

 

Ordinarie medlem 250 SEK

 

Familjemedlem 50 SEK

 

Medlem bosatt utomlands 300 SEK

 

Adressändring sker till kassören. Det är även denne du kontaktar om det är något du undrar över angående medlemsskap. Kontaktinformation hittar du på Styrelse och övriga kontakter.