Medlemsinformation

 

Medlemsavgift 2018

Medlemsskap i föreningen löper kalenderårsvis. I medlemsavgiften ingår tidningen Röda Hund som utkommer fyra gånger per år.

 

Betalning görs till föreningens plusgiro 93 97 24 - 1. Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningen, gärna även telefonnummer och mailadress.

 

Ordinarie medlem 250 SEK

 

Familjemedlem 50 SEK

 

Medlem bosatt utomlands 300 SEK.
Medlem bosatt  utomlands skall betala till föreningens bankkonto Handelsbanken (6816) 620 574 348.
IBAN: SE91 6000 0000 0006 2057 4348
SWIFT/BIC: HANDSESS

 

Adressändring sker till kassören. Det är även denne du kontaktar om det är något du undrar över angående medlemsskap. Kontaktinformation hittar du på Styrelse och övriga kontakter.